Hoppa till huvudinnehåll

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att inkomma med ansökningar rörande

  • Förlängning av Browaldhstipendier
  • Wallanderstipendier
  • Hedeliusstipendier 
  • Forskarutbyte och spridning. 

Nästa ansökningsperiod är den 10 augusti–15 september 2020.

Läs mer på www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se