Hoppa till huvudinnehåll

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 15 september 2021 inkomma med ansökningar rörande

  • Förlängning av Browaldhstipendier
  • Wallanderstipendier
  • Hedeliusstipendier
  • Forskarutbyte och spridning

Läs mer