Hoppa till huvudinnehåll

Kalender

Medlemsmöte: Corona och arbetsmarknaden

 

Välkommen till medlemsmöte om effekterna av pandemin på arbetsmarknaden och utvecklingen framåt!

 

Tid: Tisdag 16 November, kl. 17.30 – 19.00

Plats: sal Torsten, Handelshögskolan samt Zoom

 

Anmäl dig här.

 

Jesper Roine, professor på Handelshögskolan i Stockholm, diskuterar effekterna av pandemin på olika grupper på arbetsmarknaden.

Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, diskuterar läget på arbetsmarknaden. Vad har hänt med långtidsarbetslösheten och tudelningen, vilka arbetsmarknadspolitiska insatser behövs, är det något som fattas i verktygslådan, och hur ser förutsättningarna ut när Arbetsförmedlingen ska reformeras?

Katarina Lundahl, Chefsekonom på Unionen, diskuterar utvecklingen på arbetsmarknaden framöver. Hur påverkar strukturomvandlingen och konjunkturen? Hur kan vi arbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt? Vilka verktyg behövs och vad behöver olika aktörer göra?

Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen samt  analysdirektör på Arbetsförmedlingen, modererar mötet.

Finansiell stabilitet

Välkommen till medlemsmöte om  ”Finansiell stabilitet: Vad har vi lärt oss och vad kan vi göra framåt?”.


Tid: Onsdag 27 oktober, kl. 17.30 – 19.00

Plats: sal Ragnar, Handelshögskolan samt Zoom

 

Anmäl dig här.

 

Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, presenterar vad vi har lärt oss och vad vi kan göra framåt för finansiell stabilitet.

Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kommenterar.

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, kommenterar.

Magnus Henrekson, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererar.

 

Finansminister Magdalena Andersson gästar Nationalekonomiska Föreningen

Varmt välkommen till finansministerns årliga träff med Nationalekonomiska Föreningen. Mötet sker både på plats på Handels samt på zoom.


Tid: 20 oktober, kl.13.00-14.00 

Plats: Aulan Handels och Zoom

 

Anmäl dig här.


Finansminister Magdalena Andersson diskuterar och kommenterar budgetpropositionen. 

Johan Eklund,  vd Entreprenörskapsforum samt professor vid Blekinge Tekniska Högskola och Jönköping International Business School, kommenterar.

Magnus Henrekson, ordförande Nationalekonomiska Föreningen, modererar. 

 

Välkommen på lunchföreläsning om årets Ekonomipris

Vem fick årets Ekonomipris och för vad? Kom och lyssna till ledamöter av Ekonomipriskommittéen som ger en populärvetenskaplig presentation av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

 

Tid: 12 oktober, kl.12.00-13.00 

Plats:  Hörsal 4, Södra Huset, Stockholms universitet

 

Föreläsningen arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Nationalekonomiska Föreningen och Stockholms Universitet. Föreläsningen hålls på engelska, är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Anmälan krävs.

 

Varmt välkommen!

 

Till anmälan

Se hela inbjudan på engelska här.

Årsmöte och tal av Stefan Ingves

Välkommen på årsmöte samt tal med Riksbankschef Stefan Ingves 

 

Tid: Måndag 31 maj 

  • 11.45 – 12.15  Årsmöte
  • 12.30 – 13.30 Tal med riksbankschef Stefan Ingves 

 

Plats: Zoom, anmälan krävs

 

Medlemsmöte

Varje vår gästar Riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. Under mötet 2021 antar Stefan Ingves ett bredare perspektiv och talar om Riksbankens tre huvudsakliga verksamhetsområden – betalningar, penningpolitik och finansiell stabilitet. I den allmänna debatten finns nämligen ofta en tendens att fokusera på ett områden i taget.

Under den senaste tiden har betalningar varit mycket i fokus. Penningpolitiken är nästan alltid i fokus. Finansiell stabilitet är i fokus när det sker en finansiell kris. Men de olika områdena är beroende av varandra. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen, globaliseringen och olika reformer inneburit stora förändringar i den finansiella miljön, som i sin tur innebär nya risker och utmaningar för samhället. Den nya miljön påverkar alla Riksbankens kärnverksamheter – alltså betalningar, penningpolitik och finansiell stabilitet - och därför lyfter Stefan Ingves i sitt tal hur den finansiella miljön förändrats - och hur Riksbanken på de olika områdena möter de utmaningar som förändringarna nu för med sig.

Fredrik N G Andersson, docent på Lunds universitet, kommenterar.

Astri Muren, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet.  

 

Årsmöte

Mötet föregås av föreningens årsmöte som börjar kl.11.45

 

Framtidens pensionssystem

 

Tid: Tisdag 27 april, kl. 12.00 – 13.15

 

Du kan se mötet i efterhand här.

 

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, presenterar mål och måluppfyllnad för 1994-års pensionsreform.

Agneta Kruse, Lunds universitet, kommenterar.

Mats Persson, IIES, kommenterar.

Britta Burreau, vd Almi Företagspartner AB och styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen, modererar mötet.

Prisceremoni och föreläsning av Anna Dreber Almenberg

 

2019 års Assar Lindbeck-medalj tilldelades Anna Dreber Almenberg. På grund av rådande pandemi kunde inte prisceremoni och föreläsning hållas i samband med den Nationella konferensen. Därför hålls nu detta möte digitalt. 

 

Föreläsningen handlar om vilka vetenskapliga resultat vi kan lita på och kommer hållas på engelska. 

 

Anna Dreber Almenberg, professor vid Handelshögskolan i Stockhholm, presenterar sin forskning med titeln  ”Which scientific results can we trust?”.      

Stefan Svallfors, professor vid Södertörns högskola och huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, kommenterar föreläsningen.    

Magnus Henrekson, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererar mötet.

 

Medlemmar får inbjudan via mail

Ekonomisk Debatts Temanummer: Corona

 

På årets första medlemsmöte presenteras Ekonomisk Debatts temanummer om Corona.

 

Se mötet här.

 

Karolina Ekholm - Långsiktiga konsekvenser av ekonomisk politik i spåren av coronakrisen

Fredrik N G Andersson och Lars Jonung - Coronakrisens anatomi - en första obduktion

Lars Hultkrantz - Värdet av ett statistiskt liv och covid-19

Anders Forslund - Coronakrisen och den svenska arbetsmarknaden  

 

Framtidens penningpolitik: mål, medel och möjligheter

 

Årets sista medlemsmöte handlade om Framtidens penningpolitik - mål, medel och möjligheter. 


Du kan se mötet i efterhand här

 

Mats Dillén,  tidigare ordförande Riksbanksutredningen, inleder med en presentation av Riksbankskommittens förslag gällande penningpolitik.

Robert Boije, chefsekonom SBAB, kommenterar.

Mattias Olsson, Head of rates Swedbank Robur, kommenterar.  

Johanna Lybeck Lilja, Nordea och styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen, modererar mötet.

The Prize in Economic Sciences 2020

Kungliga Vetenskapsakademien bjuder in till föreläsning om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020. Föreläsningen sker 13 oktober mellan 12.00 - 13.00, dagen efter offentliggörandet av priset. Föreläsningen är öppen för alla men kräver anmälan. Max 50 personer får vara på plats i Aula Magna på Stockholms Universitet, resten deltar via zoom.

Anmälan sker via Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida