Kommande sammanträden

Måndag 19 februari, 19.00, Handelshögskolan

Inkomstfördelningens utveckling

Inledare: Jesper Roine, Handelshögskolan

Kommentatorer: Katinka Hort, Finansdepartementet, och Mikael Sandström, TCO.


Tisdag 20 mars, 19.00, Handelshögskolan

Resultaten i grundskolan

Inledare: Peter Fredriksson, Skolverket

Kommentatorer: Magnus Henrekson, IFN, och Jonas Vlachos, Stockholms universitet.


 

Assar Lindbeck-medaljen 2017: Professor Petter Lundborg

Assar Lindbeck-medaljen för 2017 tilldelas professor Petter Lundborg, verksam vid Lunds Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelandet här

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

Tore Browaldhs stiftelse

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

Stiftelsernas utdelning under år 2017 beräknas bli drygt 210 miljoner kronor. Stiftelserna inbjuder härmed ekonomiska forskare att senast den 31 januari 2018 lämna in ansökningar för de ansökningsformer som redovisas på hemsidan med adress www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se.

Där finns också inloggning för att göra ansökan.

Vinnare av Myrdalspriset 2016 utsedda

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2016 går till Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman för artikeln Är det bra att ’kunna lite om mycket’? En studie av egenföretagande baserad på mönstringsdata (nr 2). Läs juryns motivering och om priset här.

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS