Ekonomisk Debatt nummer 5/2019 har publicerats.

Vill du vara med och forma framtidens socialförsäkring?

Nationalekonom med erfarenhet av effektutvärdering

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket.

På ISF arbetar ett 60-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat epidemiologi, företagsekonomi, juridik, medicin, nationalekonomi, sociologi, statistik och statsvetenskap i gemensamma projekt.

ISF har nyligen omlokaliserat verksamheten från Stockholm till Göteborg och behöver därför till delar byggas upp på nytt. Med anledning av detta rekryterar ISF nu en eller flera kvalificerade nationalekonomer med erfarenhet av effektutvärdering. Läs mer här.

Nationalekonomiska Föreningen söker sekreterare på deltid

Vi söker dig som vill arbeta med administrativa uppgifter i Föreningen. Du ska ansvara för att skriva och skicka kallelser, föra protokoll och minnesanteckningar vid styrelsemöten. Du kommer att boka möten, sköta vårt arkiv och ha ansvar för vår hemsida, svara på frågor från våra medlemmar och arrangera Föreningens seminarier både på dagtid och kvällstid.

2/10 Finansminister Magdalena Andersson gästar Föreningen

 

 

Mötet är öppet för allmänheten, vänligen anmäl dig via denna länk.

Tid: 2 oktober, kl.12.00-13.30

Plats: Aulan, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5.

Bostadsmarknad och bostadspolitik

 

Vid Föreningens möte 22 oktober diskuteras bostadsmarknaden och bostadspolitik. En fråga är hur marknadshyror skulle kunna fungera och vilka effekter de skulle få.

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 15 september 2019 inkomma med ansökningar rörande

  • Browaldhstipendier
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning

Vid höstens ansökningstillfälle kan prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under läsåret 2018/2019 har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier. Dessa postdoktorala stipendier ger mottagarna möjlighet till fortsatt forskning under tre år. Stipendierna kan inte sökas av de nydisputerade själva.

Doktorander kan till hösten ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands och disputerade forskare om anslag för Forskarutbyte och spridning.

Sista dag för ansökan för nomineringar och ansökningar till hösten är 15 september 2019.

Ansökan sker elektroniskt via stiftelsernas hemsida:

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS