Ekonomisk Debatt 5/2020 har publicerats.

Nationalekonomiska Föreningens ordförande skriver om Assar Lindbeck

Assar Lindbecks betydelse för svensk nationalekonomi och samhällsdebatt kan inte överskattas

Assar Lindbeck avled den 28 augusti vid 90 års ålder, till stor sorg och saknad för oss kollegor i svensk nationalekonomi, liksom för många andra i svenskt samhällsliv.

Nationalekonomiska Föreningens ordförande Magnus Henrekson uppmärksammar Assar Lindbecks gärning i ett kommande nummer av Ekonomisk Debatt. Texten kan redan nu läsas här

Webbinarium om Ekonomisk ojämlikhet i Sverige och världen

Den 9 september arrangerade Nationalekonomiska Föreningen ett medlemsmöte där Ekonomisk Debatts temanummer (nr 4/2020) presenterades. 

Medlemsmötet arrangerades via Zoom och kommer att finnas tillgängligt på föreningens webbplats.

Moderator var professor Magnus Henrekson, IFN och ordförande i Nationalekonomiska föreningen. 

Övriga medverkande var:

Olle Hammar, doktorand Uppsala Universitet och IFN, presenterar Femtio år av global ojämlikhet: Har världen blivit mer eller mindre jämlik?

Prof. Daniel Waldenström, IFN, presenterar Perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige.

Anna Linder, doktorand Lunds Universitet, presenterar Socioekonomisk ojämlikhet i psykisk ohälsa i Sverige  – hur stora är skillnaderna och vad driver utvecklingen?

Prof. Markus Jäntti, Stockholms Universitet, presenterar Hur viktig är familjebakgrunden för ekonomiska utfall? En jämförelse av fyra ansatser. 

Docent Torun Österberg, Göteborgs Universitet, presenterar Hur gick det för barnen? En studie om utländsk bakgrund, utbildning och inkomst.

Prof. Eva Mörk, Uppsala Universitet, presenterar Ojämlikhet i hälsa under uppväxten.

Riksbankschef Stefan Ingves tal och Magnus Henrekson ny Ordförande

På onsdag 10 juni hade Nationalekonomiska föreningen årsmöte där Magnus Henrekson valdes som ny ordförande.

I samband med årsmötet höll även Riksbankschef Stefan Ingves sitt årliga tal, där han pratade om den "Penningpolitiska verktygslådan". Talet kan du läsa i sin helhet på riksbankens hemsida. Mötets sändes via zoom och kommer finns länkat på vår hemsida för den som vill titta i efterhand. Professor Pär Österholm vid Örebro universitet kommenterade.

Riksbankschef Stefan Ingves gästar Nationalekonomiska Föreningen

Tid: Onsdag 10 juni, kl. 12:00 – 13.00
Plats: Zoom, anmälan krävs
Anmälan: Anmäl dig här. De anmälda får en zoom-länk skickad dagen innan webbinarium. OBS! Begränsat antal platser. 

Varje vår gästar Riksbankschefen Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. 

Temat för mötet år 2020 är "Den penningpolitiska verktygslådan".

Stefan Ingves kommer i sitt tal prata om vilka utmaningar penningpolitiken har att hantera, och vad som drivit fram användandet av nya verktyg, såsom att använda balansräkningen för att uppnå inflationsmålet när ränteläget är mycket lågt. Detta är särskilt aktuellt nu mot bakgrund av coronapandemin, som innebär att många av Riksbankens åtgärder får konsekvenser för balansräkningen. Han kommer att ge en historisk tillbakablick – med fokus på de senaste 30 åren – för att beskriva hur penningpolitiken utvecklats över tid och gå igenom den internationella diskussionen om den samtida penningpolitiska verktygslådan. Avslutningsvis belyser han hur den aktuella riksbanksutredningens lagförslag kan komma att påverka Riksbankens möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Pär Österholm, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet kommenterar. 

Magnus Henrekson, vice ordförande Nationalekonomiska Föreningen samt vd på IFN, modererar. 

Om du har frågor om föreningens verksamhet är du varmt välkommen att kontakta vår sekreterare Eleanor Johansson.

Sidor

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS