Ekonomisk Debatt nummer 1/2020 har publicerats.

Myrdalspriset 2019

Myrdalspriset 2019 har tilldelats Henrik Andersson och Kristoffer Jutvik, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, för artikeln "Påverkar nationell migrationspolitik flyktingflöden?". Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 3, 2019. Läs pressmeddelandet.

Assar Lindbeck-medaljen 2019: Anna Dreber Almenberg

Assar Lindbeck-medaljen för 2019 tilldelas professor Anna Dreber Almenberg, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelandet här

 

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 31 januari 2020 inkomma med ansökningar rörande

  • Browaldhstipendier 
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning. 

Läs mer på www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

 

Nominera till Unga forskarpriset 2020

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man.

2020 års pris kommer att tilldelas en man som är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige, har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete och som inte är äldre än 35 år vid nomineringstillfället. Det är forskningens kvalitet, originalitet och nyhetsvärde som i första hand står i fokus för bedömningen. Prissumman är 150 000 kronor och finansieras av Triton Advisers (Sweden) AB.

Du som har docentkompetens eller högre kan nominera. Välkommen med din nominering, underbyggd med CV och publikationslista för din kandidat till pernilla.heed@entreprenorskapsforum.se senast den 10 december 2019. Läs mer om villkoren för priset på www.entreprenorskapsforum.se/priser/unga-forskarpriset

Unicorn Linguistics – språkgranskningar och översättningar

En språkgranskning bidrar till att höja kvaliteten på en text och kan vara avgörande för en artikels publicering. Unicorn Linguistics är ett företag specialiserat på språkgranskningar och översättningar (eng/sv/eng) inom nationalekonomi. Pris 350:-/timmen + moms (språkgranskningar), 380:-/timmen + moms (översättningar). Offerter lämnas snabbt för specifika texter. Referenser lämnas gärna på begäran. 

För mer information, kontakta Christina Lönnblad – e-post: unicornling@yahoo.com

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS