Årets första nummer av Ekonomisk Debatt 1 /2018 har publicerats

Myrdalspriset 2017 till Timo Boppart och Per Krusell

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2017 har tilldelats Timo Boppart och Per Krusell vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet för artikeln Hur mycket vi arbetar – dåtid, nutid och framtid. Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 1, 2017.​ Läs juryns motivering och mer om priset här.

Inbjudan till workshop

Inbjudan till workshop, frågor kring samhällsekonomisk kalkyl, Stockholm den 25–26 april

Du inbjuds att delta i ett öppet seminarium och workshop som behandlar användningen av samhällsekonomiska kalkyler som en grund för beslutsfattande i offentlig sektor. Seminariets fokus ligger på tillämpningar inom transportsektorn men också användningen miljötillämpningar såväl som flera generella utmaningar för analysen tas upp.

Genom att följa denna länk kommer du till ett preliminärt program liksom en sida för registrering.

Upphandlingsmyndigheten söker samhällsekonom

 

Upphandlingsmyndigheten bygger Sveriges kunskapscentrum för offentliga affärer och behöver fler engagerade medarbetare. Nu söker vi:

Samhällsekonom

Vi söker en erfaren och bred samhällsekonom som ska arbeta med att visa hur offentlig upphandling kan bidra till att uppnå målen om hållbar, effektiv och innovativ upphandling. Du kommer att driva och medverka i uppdrag kopplade till samhällsekonomisk analys av inköp och upphandling. Sista ansökningsdag är 5 mars 2018. Läs mer om tjänsten här.

Assar Lindbeck-medaljen 2017: Professor Petter Lundborg

Assar Lindbeck-medaljen för 2017 tilldelas professor Petter Lundborg, verksam vid Lunds Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelandet här

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS