Nationalekonomiska Föreningen söker sekreterare på deltid

Vi söker dig som vill arbeta med administrativa uppgifter i Föreningen. Du ska ansvara för att skriva och skicka kallelser, föra protokoll och minnesanteckningar vid styrelsemöten. Du kommer att boka möten, sköta vårt arkiv och ha ansvar för vår hemsida, svara på frågor från våra medlemmar och arrangera Föreningens seminarier både på dagtid och kvällstid.

 

Vid Föreningens nästa möte diskuteras utformningen av det svenska skolvalssystemet. Hur kan insikter från forskningen bidra till ett bättre fungerande system än vi har idag?

Mötet är öppet för allmänheten. Vänligen anmäl dig via denna länk.

Tid: 27 augusti, kl.17.30-19.00
Plats: Sal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5.

2/10 Finansminister Magdalena Andersson gästar Föreningen

Mötet är öppet för allmänheten, vänligen anmäl dig via denna länk.

Tid: 2 oktober, kl.12.00-13.30 

Plats: Aulan, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5. 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 15 september 2019 inkomma med ansökningar rörande

  • Browaldhstipendier
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning

Vid höstens ansökningstillfälle kan prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under läsåret 2018/2019 har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier. Dessa postdoktorala stipendier ger mottagarna möjlighet till fortsatt forskning under tre år. Stipendierna kan inte sökas av de nydisputerade själva.

Doktorander kan till hösten ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands och disputerade forskare om anslag för Forskarutbyte och spridning.

Sista dag för ansökan för nomineringar och ansökningar till hösten är 15 september 2019.

Ansökan sker elektroniskt via stiftelsernas hemsida:

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS

Ekonomisk Debatt nummer 4/2019 har publicerats.