Ekonomisk Debatt nummer 6/2019 har publicerats.

Assar Lindbeck-medaljen

Assar Lindbeck

Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut Assar Lindbeck-medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. Det är nu dags att utse en mottagare av den sjätte Assar Lindbeck-medaljen.

Unicorn Linguistics – språkgranskningar och översättningar

En språkgranskning bidrar till att höja kvaliteten på en text och kan vara avgörande för en artikels publicering. Unicorn Linguistics är ett företag specialiserat på språkgranskningar och översättningar (eng/sv/eng) inom nationalekonomi. Pris 350:-/timmen + moms (språkgranskningar), 380:-/timmen + moms (översättningar). Offerter lämnas snabbt för specifika texter. Referenser lämnas gärna på begäran. 

För mer information, kontakta Christina Lönnblad – e-post: unicornling@yahoo.com

Bostadsmarknad och bostadspolitik

 

Vid Föreningens möte 22 oktober diskuteras bostadsmarknaden och bostadspolitik. En fråga är hur marknadshyror skulle kunna fungera och vilka effekter de skulle få.

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS