Ekonomisk Debatt nummer 2/2018 har publicerats

Erfaren ekonom till avdelningen för konkurrenstillsyn

Vi söker nu en erfaren nationalekonom till avdelningen för konkurrenstillsyn. Nationalekonomisk analys är en viktig del i Konkurrensverkets arbete och totalt arbetar här ca 60 ekonomer. Inom konkurrenstillsynen arbetar vi ofta i projektgrupper som består av både ekonomer och jurister. Läs mer. Sista ansökningsdag är 2018-05-02.

Välkommen till Nationell konferens i nationalekonomi 4–5 oktober 2018

Vi på Linnéuniversitetet hälsar nationalekonomer och andra intresserade av ämnet välkomna till den sjätte nationella konferensen i Nationalekonomi. I år är Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö lokal värd medan Nationalekonomiska Föreningen står som huvudarrangör.

Det kommer att hållas ett flertal forskningsseminarier inom alla nationalekonomins ämnesområden. Dessutom hålls prisceremonin för Assar Lindbeck-medaljen. Årets pristagare är professor Petter Lundborg, verksam vid Lunds universitet.

En paneldiskussion kommer att arrangeras med tema kopplat till Linnéuniversitetets spetsforskning inom diskriminering och integration.

Forskare är välkomna att skicka in bidrag till konferensen senast 14 maj.

Konferensspråket är i huvudsak engelska.

Mer information om konferensen finns på hemsidan

Välkommen till Linnéuniversitetet i Växjö. Ett modernt, internationellt universitet i Småland.

Myrdalspriset 2017 till Timo Boppart och Per Krusell

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2017 har tilldelats Timo Boppart och Per Krusell vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet för artikeln Hur mycket vi arbetar – dåtid, nutid och framtid. Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 1, 2017.​ Läs juryns motivering och mer om priset här.

Inbjudan till workshop

Inbjudan till workshop, frågor kring samhällsekonomisk kalkyl, Stockholm den 25–26 april

Du inbjuds att delta i ett öppet seminarium och workshop som behandlar användningen av samhällsekonomiska kalkyler som en grund för beslutsfattande i offentlig sektor. Seminariets fokus ligger på tillämpningar inom transportsektorn men också användningen miljötillämpningar såväl som flera generella utmaningar för analysen tas upp.

Genom att följa denna länk kommer du till ett preliminärt program liksom en sida för registrering.

Assar Lindbeck-medaljen 2017: Professor Petter Lundborg

Assar Lindbeck-medaljen för 2017 tilldelas professor Petter Lundborg, verksam vid Lunds Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelandet här

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS