Ekonomisk Debatt nummer 8/2019 har publicerats.

Assar Lindbeck-medaljen

Assar Lindbeck

Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut Assar Lindbeck-medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. Det är nu dags att utse en mottagare av den sjätte Assar Lindbeck-medaljen.

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 31 januari 2020 inkomma med ansökningar rörande

  • Browaldhstipendier 
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning. 

Läs mer på www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

 

 

Rysk ekonomi 

 

 

Temat för Föreningens nästa möte är "The Political Economy of Russian Stagnation" och ordnas i samarbete med SITE på Handelshögskolan i Stockholm.

Erfaren ekonom till Chefsekonomenheten

Sista ansökningsdag: 2019-12-08 Diarienummer: 703/2019

Vill du jobba med frågor som berör alla medborgare? Är du intresserad av upphandling och/eller konkurrens? Vill du utvecklas i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö och arbeta med omväxlande och komplexa frågor? Då är Konkurrensverket någonting för dig.

Nationalekonomisk analys är en viktig del i Konkurrensverkets utredningsarbete och i den konkurrensrättsliga lagtillämpningen, både i Sverige och internationellt. Chefsekonomavdelningen deltar i planering och beredning av Konkurrensverkets ärenden och svarar för att den ekonomiska analysen är korrekt. Avdelningen består av ca 10 kvalificerade nationalekonomer varav flertalet är disputerade och leds av Konkurrensverkets Chefsekonom. Läs mer här.

Nominera till Unga forskarpriset 2020

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man.

2020 års pris kommer att tilldelas en man som är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige, har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete och som inte är äldre än 35 år vid nomineringstillfället. Det är forskningens kvalitet, originalitet och nyhetsvärde som i första hand står i fokus för bedömningen. Prissumman är 150 000 kronor och finansieras av Triton Advisers (Sweden) AB.

Du som har docentkompetens eller högre kan nominera. Välkommen med din nominering, underbyggd med CV och publikationslista för din kandidat till pernilla.heed@entreprenorskapsforum.se senast den 10 december 2019. Läs mer om villkoren för priset på www.entreprenorskapsforum.se/priser/unga-forskarpriset

Unicorn Linguistics – språkgranskningar och översättningar

En språkgranskning bidrar till att höja kvaliteten på en text och kan vara avgörande för en artikels publicering. Unicorn Linguistics är ett företag specialiserat på språkgranskningar och översättningar (eng/sv/eng) inom nationalekonomi. Pris 350:-/timmen + moms (språkgranskningar), 380:-/timmen + moms (översättningar). Offerter lämnas snabbt för specifika texter. Referenser lämnas gärna på begäran. 

För mer information, kontakta Christina Lönnblad – e-post: unicornling@yahoo.com

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS