Nummer 6 av Ekonomisk Debatt har publicerats. Läs ED nr 6 2017 här.

 

IIES anställer nydisputerad forskare (Tenure-track Assistant Professor) 

Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet önskar rekrytera en nyligen disputerad forskare, med början läsåret 2018/2019. Sökande ska ha doktorerat i nationalekonomi (eller vara nära att slutföra sin doktorsexamen). Fallenhet och intresse för forskning av allra högsta kvalitet är en nödvändig förutsättning. Befattningen har låg undervisningsbörda (främst inom forskarutbildningen) och konkurrenskraftig lön (normalt i form av skattefritt stipendium). Nationalekonomer från ämnets alla områden är välkomna att söka. Sökande skall skicka in sin CV, minst tre rekommendationsbrev och exempel på sin forskning: avhandlingskapitel eller publikationer. För att beaktas till fullo skall ansökningarna vara oss tillhanda på econjobmarket.org senast den 24 november, 2017.

Ett begränsat urval sökande kommer att intervjuas vid ASSA Annual Meetings i Philadelphia, i januari 2018. Andra arrangemang är möjliga för utvalda kandidater som inte avser närvara vid ASSA Meetings.

Vid frågor kontakta: Professor Per Krusell, e-post per.krusell@iies.su.se eller Professor Torsten Persson, e-post: torsten.persson@iies.su.se

 

Dags att nominera Assar Lindbeck-medaljör 2017

Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut Assar Lindbeck-medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. Det är nu dags att utse en mottagare av den sjätte Assar Lindbeck-medaljen.

Priset på f n 200 000 kr delas ut till en ekonom som i år fyller högst 45 år och som är svensk medborgare eller som stadigvarande bor i Sverige och som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nominering av pristagare kan göras av svenska akademiska institutioner i nationalekonomi eller finansiell ekonomi och av medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen. För innevarande års pris gäller att nominerade personer måste vara födda 1972 eller senare. Till varje nominering skall en kort motivering bifogas. Nomineringar skickas med e-post till föreningens sekreterare, anne.bengtsdotter@hhs.se, eller med brev till Anne Bengtsdotter, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm. Sista dag för nominering av årets pristagare är den 31 oktober 2017.

Stiftelsens styrelse utgörs av Nationalekonomiska Föreningens styrelse. Stiftelsens kontaktperson är föreningens ordförande Peter Englund, e-post: peter.englund@hhs.se.

 

E-Forum webbannons

Läs mer om villkoren för Unga forskarpriset här

Erfaren cheføkonom med speciale i industriøkonomi søges

Arbejdsopgaver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger en cheføkonom som bl.a. skal være med til at yde sparring til styrelsen i forbindelse med sager og analyser på styrelsens fagområder, særligt konkurrenceområdet. De væsentligste opgaver forbundet med stillingen som cheføkonom er: 

  • Yde sparring i styrelsens konkurrencesager • Videreudvikle styrelsens økonomiske metoder, der anvendes i styrelsens analysearbejde og i konkurrencesagerne
  • Deltagelse i cheføkonom-netværk 
  • Deltage i peer review af konkrete sager og i mødeaktivitet i den forbindelse 
  • Deltagelse i Konkurrencerådets møder 
  • Afholdelse af kurser for styrelsens medarbejdere i industriøkonomi

Generelt 

Du søger stillingen ved at klikke på ’Søg stilling’-knappen nederst i annoncen eller via vores elektroniske ansøgningsmodul på https://www.kfst.dk/om-os/job/ledige-stillinger/. Din ansøgning med CV og eksamensbevis skal være modtaget senest den 30. september 2017. Samtaler forventes at finde sted i uge 41 og 43. 
 
Tiltrædelse snarest muligt. 

Klik her for at læse mere: Erfaren cheføkonom med speciale i industriøkonomi

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Handelshögskolan Örebro universitet söker professor i nationalekonomi

Annonsen finns i sin helhet på hemsidan för Örebro universitet här www.oru.se/ledigajobb

 

Vinnare av Myrdalspriset 2016 utsedda

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2016 går till Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman för artikeln Är det bra att ’kunna lite om mycket’? En studie av egenföretagande baserad på mönstringsdata (nr 2). Läs juryns motivering och om priset här.

Subscribe to Nationalekonomiska Föreningen RSS

Nationalekonomiska Föreningen