Assar Lindbeck-medaljen till Oskar Nordström Skans

Assar Lindbeck-medaljen för 2015 går till professor Oskar Nordström Skans, verksam vid Uppsala Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en forskare som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nummer 4 av Ekonomisk Debatt har publicerats. Läs ED nr 4 2017 här.

Handelshögskolan Örebro universitet söker professor i nationalekonomi

Annonsen finns i sin helhet på hemsidan för Örebro universitet här www.oru.se/ledigajobb

 

Stockholms universitet söker professor i nationalekonomi

Stockholms universitet söker professor i nationalekonomi

Läs mer här: www.su.se/jobb

Skatteverket i Solna söker kvalificerad nationalekonom

Skatteverket

Vill du vara med och utveckla Skatteverkets analysverksamhet?

Vi förstärker analysstaben med ytterligare två kvalificerade nationalekonomer.

I samband med Skatteverkets omorganisation bildas en analysstab direkt underställd generaldirektören. Syftet med analysstaben är att stödja ledningen med kvalificerade beslutsunderlag och att genomföra analyser på uppdrag av verksledningen och regeringen. Analysstaben har en central roll i verksamheten genom att bidra med underlag till Skatteverkets strategier och prioriteringar och visa på effekter och konsekvenser.

Dina arbetsuppgifter som kvalificerad nationalekonom på analysenheten innebär att du kommer att analysera konsekvenser av förändrade skatteregler, göra effektutvärderingar av särskilda utvecklingsprojekt och bidra med analyser till regeringsuppdragen. I arbetsuppgifterna ingår också att följa den nationalekonomiska forskningen på området samt att utveckla analysmetoder och modeller.

Senaste ansökningsdatum är 21 augusti.

Läs mer på Skatteverkets hemsida under rubriken Kvalificerad nationalekonom, Solna.

Vinnare av Myrdalspriset 2016 utsedda

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2016 går till Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman för artikeln Är det bra att ’kunna lite om mycket’? En studie av egenföretagande baserad på mönstringsdata (nr 2). Läs juryns motivering och om priset här.

Subscribe to Nationalekonomiska Föreningen RSS

Nationalekonomiska Föreningen