Ekonomisk Debatt nummer 4/2020 har publicerats.

Ledig tjänst: Lektor i nationalekonomi

Södertörns högskola söker lektor i nationalekonomi. Sista ansökningsdag är 15 juni. Mer information finns här.

Nationell konferens i nationalekonomi 2–3 oktober 2020

Välkommen till den sjunde nationella konferensen i nationalekonomi som arrangeras av Nationalekonomiska Föreningen i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Handelshögskolan står värd för årets konferens som äger rum den 2–3 oktober 2020. Läs mer.

De ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset

 

 

De ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset

Nationalekonomiska Föreningen bjuder in till ett webbaserat seminarium för att diskutera konsekvenserna av Coronaviruset sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

 

Myrdalspriset 2019

Myrdalspriset 2019 har tilldelats Henrik Andersson och Kristoffer Jutvik, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, för artikeln "Påverkar nationell migrationspolitik flyktingflöden?". Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 3, 2019. Läs pressmeddelandet.

Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen

100 tkr har donerats av Gabriel Urwitz till Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen för att hedra Assar Lindbeck i samband med hans 90-årsdag.

 

 

Möte i samband med Myrdalspriset 

 

 

Nationalekonomiska Föreningen bjuder in till seminarium för att uppmärksamma Myrdalspriset som utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt.

Assar Lindbeck-medaljen 2019: Anna Dreber Almenberg

Assar Lindbeck-medaljen för 2019 tilldelas professor Anna Dreber Almenberg, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelandet här

 

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att inkomma med ansökningar rörande

  • Förlängning av Browaldhstipendier
  • Wallanderstipendier
  • Hedeliusstipendier 
  • Forskarutbyte och spridning. 

Nästa ansökningsperiod är den 10 augusti–15 september 2020.

Läs mer på www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

 

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS