Ekonomisk Debatt nummer 4/2019 har publicerats.

 

Vid Föreningens nästa möte diskuteras utformningen av det svenska skolvalssystemet. Hur kan insikter från forskningen bidra till ett bättre fungerande system än vi har idag?

Mötet är öppet för allmänheten. Vänligen anmäl dig via denna länk.

Tid: 27 augusti, kl.17.30-19.00
Plats: Sal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5.

Myrdalspriset 2018 till Mounir Karadja och Erik Prawitz

Myrdalspriset 2018 har tilldelats Mounir Karadja vid Uppsala universitet och Erik Prawitz vid Institutet för Näringslivsforskning för artikeln "Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen". Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 8, 2018. Läs juryns motivering här.

Nationalekonomiska Föreningens seminarium för att uppmärksamma Myrdalspriset den 26 april 2019 går att lyssna på i efterhand här.

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 31 januari 2019 inkomma med ansökningar rörande

  • Browaldhstipendier
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning

Vid höstens ansökningstillfälle kan prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under läsåret 2018/2019 har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier. Dessa postdoktorala stipendier ger mottagarna möjlighet till fortsatt forskning under tre år. Stipendierna kan inte sökas av de nydisputerade själva.

Doktorander kan till hösten ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands och disputerade forskare om anslag för Forskarutbyte och spridning.

Sista dag för ansökan för nomineringar och ansökningar till hösten är 15 september 2019.

Ansökan sker elektroniskt via stiftelsernas hemsida:

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Assar Lindbeck-medaljen 2017: Professor Petter Lundborg

Assar Lindbeck-medaljen för 2017 tilldelas professor Petter Lundborg, verksam vid Lunds Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelandet här

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS