Skip to content

SENASTE NUMRET EKONOMISK DEBATT

SENASTE ARTIKLARNA

MÖTEN & FÖRHANDLINGAR

Nationalekonomiska Föreningen

bildades 1877 och främjar studier inom nationalekonomi samt bidrar till att utreda nationalekonomiska frågor genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt (sedan 1973).

Bli medlem i Nationalekonomiska Föreningen så ingår prenumeration på tidskriften Ekonomisk Debatt som en medlemsförmån. Läs mer om föreningen.

Till hösten kommer nummer 5/2024 av Ekonomisk Debatt ut. Redan nu finns dock en artikel från samma nummer tillgänglig. Artikeln, med titeln ”AI, ekonomin och skattepolitikens framtid”, är skriven av @spencerbastani och @daniwaldenstrom.

Läs online här: https://www.nationalekonomi.se/artikel/ai-ekonomin-och-skattepolitikens-framtid/

Nu finns ett nytt nummer av Ekonomisk Debatt ute!

I nr 4/2024: Temanummer om Afrikas utmaningar och möjligheter: Översiktsartiklar om den ekonomiska och sociala utvecklingen, handeln, den nya svenska biståndspolitiken.

Visa fler

- ANNONSER -

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 15 september 2024 inkomma med ansökningar rörande:

  • Förlängning av Browaldhstipendier 
  • Wallanderstipendier
  • Hedeliusstipendier
  • Forskarutbyte och spridning 

Läs mer.