Ekonomisk Debatt nummer 7/2019 har publicerats.

Assar Lindbeck-medaljen

Assar Lindbeck

Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut Assar Lindbeck-medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. Det är nu dags att utse en mottagare av den sjätte Assar Lindbeck-medaljen.

Rysk ekonomi 

 

 

Temat för Föreningens nästa möte den 17e december är "The Political Economy of Russian Stagnation". 

Erfaren ekonom till Chefsekonomenheten

Sista ansökningsdag: 2019-12-08 Diarienummer: 703/2019

Vill du jobba med frågor som berör alla medborgare? Är du intresserad av upphandling och/eller konkurrens? Vill du utvecklas i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö och arbeta med omväxlande och komplexa frågor? Då är Konkurrensverket någonting för dig.

Nationalekonomisk analys är en viktig del i Konkurrensverkets utredningsarbete och i den konkurrensrättsliga lagtillämpningen, både i Sverige och internationellt. Chefsekonomavdelningen deltar i planering och beredning av Konkurrensverkets ärenden och svarar för att den ekonomiska analysen är korrekt. Avdelningen består av ca 10 kvalificerade nationalekonomer varav flertalet är disputerade och leds av Konkurrensverkets Chefsekonom. Läs mer här.

Nominera till Unga forskarpriset 2020

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man.

2020 års pris kommer att tilldelas en man som är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige, har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete och som inte är äldre än 35 år vid nomineringstillfället. Det är forskningens kvalitet, originalitet och nyhetsvärde som i första hand står i fokus för bedömningen. Prissumman är 150 000 kronor och finansieras av Triton Advisers (Sweden) AB.

Du som har docentkompetens eller högre kan nominera. Välkommen med din nominering, underbyggd med CV och publikationslista för din kandidat till pernilla.heed@entreprenorskapsforum.se senast den 10 december 2019. Läs mer om villkoren för priset på www.entreprenorskapsforum.se/priser/unga-forskarpriset

IIES anställer nydisputerad forskare (Tenure-track Assistant Professor)

Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet önskar rekrytera en nyligen disputerad forskare, med början läsåret 2020/2021. Sökande ska ha doktorerat i nationalekonomi (eller vara nära att slutföra sin doktorsexamen). Fallenhet och intresse för forskning av allra högsta kvalitet är en nödvändig förutsättning. Befattningen har låg undervisningsbörda och konkurrenskraftig lön (normalt i form av skattefritt stipendium). Nationalekonomer från ämnets alla områden är välkomna att söka. Sökande skall skicka in sin CV, minst tre rekommendationsbrev och exempel på sin forskning: avhandlingskapitel eller publikationer. För att beaktas till fullo skall ansökningarna vara oss tillhanda på http://econjobmarket.org senast den 20 november, 2019.

Ett begränsat urval sökande kommer att intervjuas vid antingen European Job Market i Rotterdam 18–19 december 2019 eller ASSA Annual Meetings i Atlanta 3–5 januari 2020. Andra arrangemang är möjliga för utvalda kandidater som inte avser närvara vid något av dessa möten. 

Vid frågor kontakta: Per Krusell epost: per.krusell@iies.su.se eller Professor Torsten Persson, e-post: torsten.persson@iies.su.se

IFAU söker forskare

Vi söker juniora och seniora forskare med inriktning mot arbetsmarknads- och utbildningsekonomi.

Arbetsuppgifter

IFAU bedriver policyrelevant forskning inom arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringsområdet. Som anställd på IFAU har du tillgång till registerdata och möjlighet att initiera och genomföra forskningsprojekt inom dessa områden. Vår målsättning är att via ledande och policyrelevant forskning bidra till en bättre samhällsutveckling. IFAU:s forskare publicerar och deltar i vetenskapliga tidskrifter och konferenser regelbundet. Som forskare på IFAU samarbetar du med engagerade kollegor och har en nära dialog med departement, myndigheter och andra organisationer som är relevanta för vårt uppdrag. Läs mer.

Unicorn Linguistics – språkgranskningar och översättningar

En språkgranskning bidrar till att höja kvaliteten på en text och kan vara avgörande för en artikels publicering. Unicorn Linguistics är ett företag specialiserat på språkgranskningar och översättningar (eng/sv/eng) inom nationalekonomi. Pris 350:-/timmen + moms (språkgranskningar), 380:-/timmen + moms (översättningar). Offerter lämnas snabbt för specifika texter. Referenser lämnas gärna på begäran. 

För mer information, kontakta Christina Lönnblad – e-post: unicornling@yahoo.com

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS