Förhandlingar 2020

Nationalekonomiska Föreningen sammanträde 30 januari

Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande i Finanspolitiska rådet, berättade om det finanspolitiska ramverkets tillkomst, beståndsdelar och vikt.

Fredrik Olovsson (Socialdemokraterna) och Elisabeth Svantesson (Moderaterna) reflekterade över ramverkets för- och nackdelar i dagens politiska kontext.

Susanne Ackum, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererade.

Presentation från mötet

Mötet kan avlyssnas i efterhand här (mp3)

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 30 mars

De ekonomiska konsekvenserna av Corona viruset

Mötet modererades av Susanne Ackum och Jonas Vlachos.

Medverkande var Caroline Berg (ordf Axel Johnson AB), Staffan Bohman (ordf Electrolux), Anna Öster (Länsförsäkringar), Robert Bergqvist (SEB), Susanne Spector (Nordea), Ylva Hedén Westerdahl (KI), Karolina Ekholm (SU), Lars Calmfors (IIES), Lars Jonung (LU), Erik Thedéen (Finansinspektionen), Hans Lindblad (Riksgälden), Bo Becker (HHS), Magnus Henrekson (IFN), Per Strömberg (HHS), John Hassler (IIES), och Harry Flam (IIES).

Se mötet här.

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 10 juni

Riksbankschef Stefan Ingves – Den penningpolitiska verktygslådan

Kommentarer av Pär Österholm, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet. 

Moderator var professor Magnus Henrekson, IFN samt ordförande i Nationalekonomiska Föreningen.  

Se mötet här.

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 9 september

Ekonomisk ojämlikhet i Sverige och världen – Ekonomisk Debatt Temanummer

Moderator var professor Magnus Henrekson, IFN samt ordförande i Nationalekonomiska Föreningen. 

Se mötet här.

Du kan även se varje presentation för sig.

Olle Hammar – Femtio år av global ojämlikhet: Har världen blivit mer eller mindre jämlik?

Daniel Waldenström – Perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige.

Anna Linder, doktorand Lunds Universitet, presenterar Socioekonomisk ojämlikhet i psykisk ohälsa i Sverige – hur stora är skillnaderna och vad driver utvecklingen?

Markus Jäntti – Hur viktig är familjebakgrunden för ekonomiska utfall? En jämförelse av fyra ansatser. 

Torun Österberg – Hur gick det för barnen? En studie om utländsk bakgrund, utbildning och inkomst.

Eva Mörk – presenterar Ojämlikhet i hälsa under uppväxten

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 12 oktober

Finansminister Magdalena Andersson: Budgetpropositionen för 2021

Finansminister Magdalena Andersson diskuterar och kommenterar budgetpropositionen. 

Kommenterade gjorde Niklas Bengtsson, docent Uppsala Universitet, och Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.

Annika Sundén, vice ordförande Nationalekonomiska Föreningen, modererade mötet .

Se mötet här.

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 14 december 

Framtidens penningpolitik – mål, medel och möjligheter. 

Mats Dillén, tidigare ordförande Riksbanksutredningen, inledde med en presentation av Riksbankskommittens förslag gällande penningpolitik.

Robert Boije, chefsekonom SBAB, och Mattias Olsson, Head of rates Swedbank Robur, kommenterade mötet.

Johanna Lybeck Lilja, Nordea och styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen, var moderator för mötet.

Se mötet här