Skip to content

SENASTE NUMRET EKONOMISK DEBATT

SENASTE ARTIKLARNA

MÖTEN & FÖRHANDLINGAR

Nationalekonomiska Föreningen

bildades 1877 och främjar studier inom nationalekonomi samt bidrar till att utreda nationalekonomiska frågor genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt (sedan 1973).

Bli medlem i Nationalekonomiska Föreningen så ingår prenumeration på tidskriften Ekonomisk Debatt som en medlemsförmån. Läs mer om föreningen.

Till hösten kommer nummer 5/2024 av Ekonomisk Debatt ut. Redan nu finns dock en artikel från samma nummer tillgänglig. Artikeln, med titeln ”AI, ekonomin och skattepolitikens framtid”, är skriven av @spencerbastani och @daniwaldenstrom.

Läs online här: https://www.nationalekonomi.se/artikel/ai-ekonomin-och-skattepolitikens-framtid/

Nu finns ett nytt nummer av Ekonomisk Debatt ute!

I nr 4/2024: Temanummer om Afrikas utmaningar och möjligheter: Översiktsartiklar om den ekonomiska och sociala utvecklingen, handeln, den nya svenska biståndspolitiken.

Visa fler

- ANNONSER -

Ny upplaga av Makroekonomi!

Olivier Blanchards, Lars Calmfors, Harry Flams, John Hasslers och Per Krusells grundläggande lärobok har omarbetats och uppdaterats i flera väsentliga avseenden.

Läs mer här.

Call for abstracts

Deadline: 20 June 2024

The Swedish conference in economics 2024 is arranged by the Swedish Economic Association together with the Department of Economics at Lund University.

Read more here.

Stiftelsen Siamon 

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att årligen utdela stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Sista ansökningsdag är 30 mars 2024. Läs mer.

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 31 januari 2024 inkomma med ansökningar rörande:

  • Browaldhstipendier 
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning 

Läs mer.

Välkommen med projektförslag till ESO!

Är du forskare eller har goda kunskaper inom ett område som relaterar till samhällsekonomiska beslut och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida? Då kan ESO vara ett forum för dig! Läs mer.