Assar Lindbeck-medaljen

Assar Lindbeck

Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut Assar Lindbeck-medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. Det är nu dags att utse en mottagare av den sjätte Assar Lindbeck-medaljen.

Priset på f n 250 000 kr delas ut till en ekonom som i år fyller högst 45 år och som är svensk medborgare eller som stadigvarande bor i Sverige och som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nominering av pristagare kan göras av svenska akademiska institutioner i nationalekonomi eller finansiell ekonomi och av medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen. Sista dag för nominering av 2019 års pristagare är den 31 oktober 2019. Nomineringar skickas per mail till Föreningens på sekreterare.nef@gmail.com. Med nomineringen ska ett kort motivering bifogas.

Stiftelsens styrelse utgörs av Nationalekonomiska Föreningens styrelse. Stiftelsens kontaktperson är föreningens ordförande Susanne Ackum.

För stiftelsens fullständiga stadgar klicka här.

Tidigare pristagare

2017 Petter Lundborg

2015 Oskar Nordström Skans

2013 Mariassunta Giannetti 

2011 Per Strömberg

2009 David Strömberg och Jakob Svensson

2007 Tore Ellingsen


Sidan uppdaterades senast 21 november 2017