Assar Lindbeck-medaljen

Assar Lindbeck

Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut Assar Lindbeck-medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. Det är nu dags att utse en mottagare av den sjätte Assar Lindbeck-medaljen.

Priset på f n 200 000 kr delas ut till en ekonom som i år fyller högst 45 år och som är svensk medborgare eller som stadigvarande bor i Sverige och som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nominering av pristagare kan göras av svenska akademiska institutioner i nationalekonomi eller finansiell ekonomi och av medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen. För innevarande års pris gäller att nominerade personer måste vara födda 1972 eller senare. Till varje nominering skall en kort motivering bifogas. Nomineringar skickas med e-post till föreningens sekreterare, anne.bengtsdotter@hhs.se, eller med brev till Anne Bengtsdotter, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm. Sista dag för nominering av årets pristagare är den 31 oktober 2017.

Stiftelsens styrelse utgörs av Nationalekonomiska Föreningens styrelse. Stiftelsens kontaktperson är föreningens ordförande Peter Englund, e-post: peter.englund@hhs.se

Pristagare

2015 Oskar Nordström Skans
2013 Mariassunta Giannetti                         
2011 Per Strömberg
2009 David Strömberg och Jakob Svensson
2007 Tore Ellingsen

 

Nationalekonomiska Föreningen