Assar Lindbeck-medaljen

Assar Lindbeck

Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut Assar Lindbeck-medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. Det är nu dags att utse en mottagare av den sjätte Assar Lindbeck-medaljen.

Priset på f n 200 000 kr delas ut till en ekonom som i år fyller högst 45 år och som är svensk medborgare eller som stadigvarande bor i Sverige och som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nominering av pristagare kan göras av svenska akademiska institutioner i nationalekonomi eller finansiell ekonomi och av medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen. Sista dag för nominering av årets pristagare var den 31 oktober 2017.

Stiftelsens styrelse utgörs av Nationalekonomiska Föreningens styrelse. Stiftelsens kontaktperson är föreningens ordförande Susanne Ackum, e-post: susanne.ackum@gmail.com.

Tidigare pristagare

2015 Oskar Nordström Skans

2013 Mariassunta Giannetti 

2011 Per Strömberg

2009 David Strömberg och Jakob Svensson

2007 Tore Ellingsen


Sidan uppdaterades senast 21 november 2017