Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1973

Nr.1 1973 årgång 1

Ledare

En ny tidskrift Lundgren, Nils

Artiklar

Ekonomiska system - ett mångdimensionellt fenomen Lindbeck, Assar
Naturtillgångarna och miljön Mäler, Karl-Göran
Finanspolitiken i Sverige: styrka genom stagnation Matthiessen, Lars
Socialförsäkringarna - en avslutad reformepok? Ståhl, Ingemar

Replik och kommentar

Om butiksdöden Lindström, Bertil

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Årets Statsverksproposition Nationalekonomiska Föreningen


Nr.2 1973 årgång 1

Ledare

Artiklar

Revidera regionalpolitiken! Andersson, Åke E
Är den ekonomiska tillväxten önskvärd? Beckerman, Wilfred
'Strukturell' arbetslöshet - ett överdrivet problem Dahmén, Erik
Kan Sverige devalvera? Werin, Lars
Vem betalar? Lundgren, Nils

Replik och kommentar

Skall SJ bära sig hur som helst? Bohm, Peter & Ruud, Terje
Gissningar om låginkomstproblemet Franzén, Thomas, Lövgren, Kerstin & Rosenberg, Irma
Det missförstådda budgetunderskottet Myhrman, Johan
Ännu en synpunkt på socialförsäkringarna Höök, Erik
Försvar för 'Tillväxtens gränser': Replik till K-G Mäler Dickson, Harald & Ivarsson, Carl Gustaf
(Försvar för 'Tillväxtens gränser'): Karl-Göran Mäler svarar Mäler, Karl-Göran
Genmäle av Lars Söderström: Låginkomstproblemet är en principsak Söderström, Lars

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

 


Nr.3 1973 årgång 1

Ledare

Artiklar

Växelkursfrågan Joge, Sven
Argumenten för flexibla växelkurser Johnson, Harry G
Den svåra stabiliseringspolitiken Kragh, Börje

Replik och kommentar

(Gissningar om låginkomstproblemet): Svar till Lars Söderström Franzén, Thomas, Lövgren, Kerstin & Rosenberg, Irma
Kapitalrörelser vid fasta och flytande växelkurser Lindström, Bertil
Inflationen är en dålig finansminister Ohlin, Bertil
Lars Matthiessen svarar Börje Kragh: En not om den svåra stabiliseringspolitiken Matthiessen, Lars

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Är vi på väg mot en energikris? Nationalekonomiska Föreningen

 


Nr.4 1973 årgång 1

Ledare

Artiklar

En ny fördelningspolitik Andersson, Åke E
Sveriges kurs i valutafrågan Grassman, Sven
Skogspolitiken inför nya problem? Jungenfelt, Karl G
Hur gynnad är villaägaren? Lundgren, Nils
Trygghetens pris Ståhl, Ingemar

Replik och kommentar

(Begrepp utan innehåll): Erik Dahmén svarar Dahmén, Erik
Skogspolitik och optimalitet Jonung, Christina & Jonung, Lars
Begrepp utan innehåll Radetzki, Marian
Växelkurserna och EGs jordbrukspolitik Lundgren, Nils
Prognoser och politik - ett förslag till lösning Lundberg, Erik
Planhushållning i skogen? Söderström, Hans Tson & Viotti, Staffan
Varubistånd - u-ländernas bidrag till AMS Wijkman, Per Magnus

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

 


 


 


 


 

Årgång: