Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1982

 

 

Finansplanen

 

 

 

Realbeskattningsutredningens betänkande - en sammanfattning

 

 

 

 

 

 

Nr.8 1982 årgång 10

 

Ledare

Växelkurser och kursväxlingar Bergman, Lars

Artiklar

Vem är arbetslös? Wadensjö, Eskil
Den osynliga handen och lagens långa arm Skogh, Göran
Glädjeämnen och sorger i den moderna kapitalismen Stigler, George
Skatteregler och realinvesteringar Agell, Jonas & Södersten, Jan
En effektivare kreditpolitik Wallander, Jan
Rationella förväntningar och penningpolitik Braunerhjelm, Pontus & Gerlach, Stefan

Replik och kommentar

Utbildningsprognoser - replik till Allan Nordin och Lars Stigendahl Norstedt, Gudrun
Replik till Bengt Abrahamsson Myhrman, Johan

Bokanmälningar

Ingemund Hägg & Jan Johansson : Företag i nätverk - ny syn på konkurrenskraft Anderson, Arne M
Alf Sjöström: Det okända AMS Wadensjö, Eskil

Nationalekonomiska Föreningen

 

Årgång: