Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1983

Nr.1 1983 årgång 11

 

Ledare

Sprit till vilket pris? Holmlund, Bertil
Återhållsam löneutveckling Bergman, Lars

Artiklar

Skattereformen och de totala marginaleffekterna Hansson, Ingemar
Real beskattning - räddare i nöden? Jungenfelt, Karl G & Lindgren, Ragnar
Kreditpolitik i omvandling Wohlin, Lars
Statens energiverk och Grafströmska utredningen Klingberg, Tage & Wickman, Kurt
Budgetunderskott på 100 miljarder - något att oroa sig för? Persson, Torsten

Replik och kommentar

Slutreplik om transaktionskostnadsanalys Abrahamsson, Bengt

Bokanmälningar

SOU 1982:52-53: Kreditpolitiska utredningens betänkande och expertrapporter Lundgren, Nils
Företagets intressenter och kontrakt - nya synpunkter på intressentteorin Eidem, Rolf

In Memoriam

Leif Johansen död (minnesord) Bergman, Lars & Holmlund, Bertil

Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: