Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1984

Nr.6 1984 årgång 12

 

Ledare

Decentralisera de offentliga löneförhandlingarna! Calmfors, Lars

Artiklar

Oljan och den norska ekonomin Steigum Jr, Erling
Bör riksdagens finansmakt begränsas? Lybeck, Johan A
Samhällsekonomiska nedläggningskalkyler för skolor Andersson, Roland
Den ungerska utmaningen Hedlund, Stefan & Oxenstierna, Susanne
Arbetsmarknadspolitik under omprövning Pedersen, Peder J

Replik och kommentar

LU 84 än en gång Ohlsson, Lennart

Bokanmälningar

Robert Eriksson & Rune Åberg : Välfärd i förändring Holmlund, Bertil
Olof Bolin, Per-Martin Meyerson & Ingemar Ståhl: Makten över maten Hamilton, Carl (B)
Ralph C Bryant: Controlling Money Englund, Peter

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.8 1984 årgång 12

 

Ledare

Är jobb en knapp resurs? Bergman, Lars

Artiklar

Inflationen och den monetära utvecklingen Siven, Claes-Henric
Bolagsskatten - en politisk och ekonomisk kökkenmödding Södersten, Jan & Ysander, Bengt-Christer
EK 81 - en vändpunkt i svensk energipolitik? Bergman, Lars
Jord och fattigdom i Latinamerika Lundahl, Mats

Replik och kommentar

Företagande - ett sätt att leva Lindström, Christian
Är virkesutbudet mindre priskänsligt nu än förr? Ruist, Erik

Bokanmälningar

Hans Lind: Kan vi lita på nationalekonomerna? Persson, Mats

Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: