Ekonomisk Debatt 1985

Nr.1 1985 årgång 13

 

Ledare

Privat eller offentlig vård? Jönsson, Bengt
Nytt hot mot universitetsforskningen Wadensjö, Eskil

Artiklar

Transfererings- och inkomstskattesystemets effekter på hushållens materiella standard Gustafsson, Björn
Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen (inledning till granskning av Läroplan för gymnasieskolan) Wadensjö, Eskil
(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Förslaget är en katastrof (granskning av Läroplan för gymnasiet) Siven, Claes-Henric
(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Ett pedagogiskt hugskott (granskning av Läroplan för gymnasieskolan) Westerståhl, Jörgen
(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Förslaget är svårt att ta på allvar (granskning av Läroplan för gymnasiet) Lewan, Nils
(Skolöverstyrelsen och samhällskunskapen): Är målet militanta medborgare? (granskning av Läroplan för gymnasieskolan) Erikson, Robert
Är statlig inkomstpolitik en framkomlig väg för Sverige? Calmfors, Lars
Prisutsikterna för olja på världsmarknaden fram till sekelskiftet Radetzki, Marian

Replik och kommentar

Löneutjämningens mekanismer Nilsson, Christian
(Löneutjämningens mekanismer): Svar till Christian Nilsson Jonsson, Lennart & Siven, Claes-Henric
(Devalveringens priseffekter): Svar till Anders Vredin Olsson, Hans
Marknadsekonomins stabilitet Jonung, Lars
Politikens eller marknadens kris? Schön, Lennart
De svenska devalveringarna och exportföretagens prisbeteende. En kommentar Henrekson, Magnus
Jord och fattigdom i Latinamerika - rättelse Lundahl, Mats

Bokanmälningar

Bengt Rydén : Bistånd under omprövning Ejdemark, Anders
Hans Chr Overgaard: Forskning som tjener Wadensjö, Eskil
Leif Lewin: Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år Eklund, Klas

Nationalekonomiska Föreningen

Reallån och bostadsfinansiering Nationalekonomiska Föreningen

Nr.2 1985 årgång 13

 

Ledare

Den offentliga statistiken Wadensjö, Eskil

Artiklar

Arbetslöshetens orsaker och botemedel: En doktrinhistorisk teoriöversikt Eklund, Klas
Vad kostar tobaksbrukets skadeverkningar? Hjalte, Krister & Lindgren, Björn
Effekter av de senaste årens devalveringar och realränteuppgång Lindskog, Dag
Förenklad bolagsskatt Södersten, Jan & Ysander, Bengt-Christer

Replik och kommentar

Bör utvecklingsforskningen vara 'tvärvetenskaplig'? Lundahl, Mats

Bokanmälningar

Kriserna och ekonomerna Hansson, Björn

Nationalekonomiska Föreningen

Jordbrukspolitiken Nationalekonomiska Föreningen

Nr.6 1985 årgång 13

 

Ledare

Arbete för handikappade Wadensjö, Eskil

Artiklar

(Polisinsatser och brottslighet): Kommentar till Sandelin och Skogh Carlsson, Gösta
Permitteringsersättning, permitteringar och arbetslöshet Edebalk, Per Gunnar & Wadensjö, Eskil
Är vår jordbruksberedskap god? Hedlund, Stefan & Lundahl, Mats
Hur utvärdera en devalvering? Hörngren, Lars & Vredin, Anders
Polisinsatser och brottslighet Sandelin, Bo & Skogh, Göran
Offentlig sektor i regionalpolitiken Kruse, Agneta

Replik och kommentar

Men varför flyger ugglan? Eklund, Klas
Välfärdsstatens ekonomiska konsekvenser och Myrdals problem Korpi, Walter
Walter Korpi och länderjämförelser Lane, Jan-Erik & Ersson, Svante
Ränteparitet och ränteberoende - en kommentar Lybeck, Johan A
(Ränteparitet och ränteberoende): Svar till Johan Lybeck Englund, Peter, McPhee, Sarah & Viotti, Staffan
Kampen om löntagarfonder - en kommentar Öhman, Berndt

Bokanmälningar

Rudolf Meidner: I arbetets tjänst (ett urval artiklar) Björklund, Anders
Sven-Erik Sjöstrand: Samhällsorganisation Larsson, Bo

Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: