Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1986

Nr.1 1986 årgång 14

 

Ledare

Valutaregleringen och valutakommittén Calmfors, Lars

Artiklar

Barnfamiljernas ekonomi Assarsson, Bengt
Inflationsproblemet - en översikt I Siven, Claes-Henric
Arbetsmarknadsorganisationerna och lönerna Calmfors, Lars
Statens betydelse för utvecklingen i fattiga länder Lundahl, Mats & Vedovato, Claudio
Penningpolitiken och den nya dagslånemarknaden Englund, Peter, Hörngren, Lars & Viotti, Staffan

Replik och kommentar

Den nya doktorsexamen: Addendum. Disputationer i nationalekonomi 1984 och 1985 Wadensjö, Eskil
Sveriges ränteberoende igen: Svar till Franzén Englund, Peter, McPhee, Sarah & Viotti, Staffan
Den institutionella revolutionen Eidem, Rolf

Bokanmälningar

Göran Skogh & Per Samuelsson: Splittring eller sammanhållning i svensk försäkring Muren, Astri
Lennart Jörberg: Ekonomi under debatt: Ekonomisk historia Söderberg, Johan
Anders Kvist m fl: Penningmarknaden Henrekson, Magnus
Alf Gunnmo : Äga för att bruka Håkansson, Sune

Nationalekonomiska Föreningen

Teknikerbristen Nationalekonomiska Föreningen

Nr.6 1986 årgång 14

 

Ledare

Utvecklingsforskningens framtid i Sverige Bigsten, Arne

Artiklar

Socialförsäkringarna är inkomstomfördelande Ståhlberg, Ann-Charlotte
Systemfel vid universiteten Lindbeck, Assar
Devalveringar, inflation och budgetunderskott - institutionella drag bakom italienska svårigheter Vedovato, Claudio
Om måttnoggrannhet (satir) Ekemark, Ingvar
Europa (satir) Tucholsky, Kurt
Malmfälten i brytningstid Engström, Lars & Ohlsson, Henry

Replik och kommentar

Arbetsmarknaden för ungdomar - replik till ledarartikel Leijon, Anna-Greta
Arbetsmarknaden för ungdomar - svar till Anna-Greta Leijon Wadensjö, Eskil
Högre utbildning och demografisk förändring - kommentar till en studie av Rolf Ohlsson Gustafsson, Siv
Naturlig arbetslöshet och NAIRU - identiska begrepp? Johansson, Sonny

Bokanmälningar

Statens industriverk: Krångel-Sverige - myt eller sanning?, SIND 1986:4 Anderson, Arne M
Bertil Odén: Sydafrika i Södra Afrika Ejdemark, Anders
Stein Ringen: Svensk inkomstfördelning i internationell belysning Gustafsson, Björn
Ingvar Ohlsson, Margareta Blohm & Richard Murray: Offentliga tjänster - sökarljus mot produktivitet och användare Eriksson, Göran
Max Weber: Kapitalismens uppkomst Söderberg, Johan
Gunther Schmid, & Renate Weitzel : Sex Discrimination and Equal Opportunity Westergård-Nielsen, Niels 
Tor Eriksson: Some Investigations into Finnish Unemployment Dynamics Pedersen, Peder J
Ingemar Ahlstrand: Samhällsekonomiskt beslutsunderlag Ohlsson, Henry
Alexis de Tocqueville: Jämlikheten vårt öde Svensson, Lars-Gunnar

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.7 1986 årgång 14

 

Ledare

Skattereformernas tidevarv Hansson, Ingemar

Artiklar

Lave oljepriser frem till 1990, moderate konsekvenser på ettersporselssiden? Myhr, Gunnar
Stol 86 - riktlinjer för stolpolitiken (satir) Edin, Karl-Axel
När stiger oljepriset? Hjalmarsson, Lennart & Walfridson, Bo
Studiemedelsfrågan Söderström, Lars
Valutareglering - en kritik Sjöö, Boo

Replik och kommentar

Barnfamiljernas försörjningsbörda - replik till Bengt Assarsson Hederstierna, Anders & Schwarz, Brita
I anledning af realränteskattbetaenkningen Thorlund Jepsen, Gunnar
Ekonomi och kriminalitet von Hofer, Hanns & Tham, Henrik
Vad hände med Reaganomics? Eklund, Klas

Bokanmälningar

Landsorganisationen: Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten, rapport till 1986 års LO-kongress Björklund, Anders
C H Hermansson: Sverige i imperialismens nät Elsässer, Björn
Heimer Björkqvist: Den nationalekonomiska vetenskapens utveckling i Finland intill år 1918 Sandelin, Bo
Bengt Abrahamsson: Varför finns organisationer? Thordarson, Bodil
Liv Wicksell Nordqvist: Anna Bugge Wicksell. En kvinna före sin tid Jonung, Christina
Landsorganisationen: Gemensamt ansvar för arbete, Rapport till 1986 års LO-kongress Nilsson, Christian
Sven-Eric Liedman: Den synliga handen. Anders Berch och ekonomiämnena vid 1700-talets svenska universitet Wadensjö, Eskil
Lars Jagrén & Tomas Pousette: Flexibiliet i företag Tapper, Hans
Nordisk Ökonomisk Forskningsråd. Årbog 1985 Dickson, Harald

Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: