Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1987

Nr.1 1987 årgång 15

 

Ledare

Möte med ekonomer Jonung, Christina
Änke- och änklingspensionen Ståhlberg, Ann-Charlotte

Artiklar

Är nationalekonomisk forskning relevant? Bohm, Peter
U-ländernas jordbrukspolitik Lundahl, Mats
Om engångsskatter och tidskonsistens Lindgren, Ragnar
Buchanan om enhälligt beslutsfattande - liberal skepsis mot demokrati Tännsjö, Torbjörn
James Buchanan, Public Choice och Nobelpriset Ståhl, Ingemar
Principerna för en rättvis beskattning Wicksell, Knut
Inledning - Principer för kollektivt beslutsfattande Jonung, Lars

Replik och kommentar

Försörjningsbörda och familjepolitik Gustafsson, Björn
Barnfamiljernas ekonomi - svar till Anders Hederstierna/Brita Schwartz och Björn Gustafsson Assarsson, Bengt

Bokanmälningar

Stig Wandén: Ekonomi i filosofisk belysning Dickson, Harald
Hans de Geer m fl: I framtidens kölvatten. Samhällskonflikter i 25 år framåt Andersson, Jan Otto
Richard Layard: How to beat Unemployment Lundborg, Per
Lars Gavelin: utrikeshandel och kapitalrörelser Petersson, Lennart
Johan Brandrup-Wognsen & Mikael Stenbom: Optioner - ABC för handel i aktieoptioner; Fredrik Ljungström & Mark Rothfeldt: OptionerLindgren, Ragnar
Lennart J Lundqvist: Housing Policy & Equality Sandelin, Bo
Edward M Gramlich & Bengt-Christer Ysander : Control of Local Government Larsson, Bo
Hans Wallentin : Informell ekonomi i glesbygd Mogensen, Gunnar Viby

Nationalekonomiska Föreningen

Ekonomi- och miljökonsekvenser av en kärnkraftsavveckling Nationalekonomiska Föreningen

Nr.4 1987 årgång 15

 

Ledare

Stockholmsskolan - 50år Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann-Charlotte

Artiklar

Gunnar Myrdal 1898-1987 Lindbeck, Assar
Minnen kring Stockholmsskolan Lundberg, Erik
Perspektiv på Stockholmsskolan Siven, Claes-Henric
Före Stockholmsskolan - Arbetslöshetsutredningen, Ernst Wigforss och Gösta Bagge Wadensjö, Eskil
Nationalekonomiska klubben 1917-1951 Henriksson, Rolf G H
Stockholmsskolan - vart tog den vägen? Jonung, Lars

Ekonomporträtt

Intervju med Gunnar Myrdal Jonung, Lars

Replik och kommentar

Inte bröd allena - replik till Sören Wibe Carlberg, Anders J
Garantier för framtiden - svar till Anders J Carlberg Wibe, Sören
En marxist om staten Söderström, Lars
Tillrättaläggande om studiemedlen Söderström, Lars
Är arbetslösheten ohälsosam? Lantto, Kari & Lindblom, Eva

Bokanmälningar

Kenneth Abrahamsson & Mars Myrberg: Gymnasieskola i utveckling Stenkula, Peter
Gunnar Palm: Världshandeln Horwitz, Eva-Christina
Stefan Hedlund: Öststatsekonomi Oxenstierna, Susanne
Donald McCloskey: The Rhetorics of Economics Eriksson, Ralf
Björn Gustafsson & Brita Schwartz: Socialbidrag Lantto, Kari

Nationalekonomiska Föreningen

Långtidsutredningen 1987 Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: