Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1988

Nr.1 1988 årgång 16

 

Ledare

Offentliga monopol hindrar jämställdheten Jonung, Christina

Artiklar

Pensionerna - vad betalar vi och vad får vi? Ståhlberg, Ann-Charlotte
Företagsformer och företagskontrakt Thordarson, Bodil
Löntagarfonderna - spagat på tredje vägen Trautwein, Hans-Michael
Är finansmarknaderna för stora? Lybeck, Johan A

Ekonomporträtt

Ragnar Frisch Thalberg, Björn

Replik och kommentar

Vem skall äga banken? Urwitz, Gabriel
Anställningsskydd för byggnadsarbetare? Bjuggren, Per-Olof & Skogh, Göran

Bokanmälningar

Mats Lundahl: Utveckling och ekonomi i tredje världen Bigsten, Arne
LU 87, Bilaga 19: Industriell förnyelse, basindustri, högteknologi Elsässer, Björn
LU 87, Bilaga 22: Regleringar inom bostads-, livsmedels- och transportområdena Mattsson, Bengt
Lars Mjoset : Norden dagen derpå Ekstedt, Hasse & Westberg, Lars
Bo Södersten: Marknad och politik Andersson, Yngve
Anders Harkman: Arbetslös ungdom Vlachos, Vassilios

Nationalekonomiska Föreningen

Från konflikt till samverkan - varför egoister samverkar Nationalekonomiska Föreningen

Nr.2 1988 årgång 16

 

Ledare

Bör börsen regleras? Agell, Jonas
1968 - 20 år efteråt Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann-Charlotte

Artiklar

Bistånd och utveckling - vad har vi lärt? Bigsten, Arne
Samhällsekonomiska kalkyler i statsförvaltningen - exemplet gymnasieskolan Wretborn, Christer
På jakt efter älgens samhällsekonomiska värde Mattsson, Leif
Större valfrihet i skolan? Andersson, Roland

Ekonomporträtt

Douglass North Jörberg, Lennart & Ohlsson, Rolf

Replik och kommentar

Vart går moder Svea - mot frihet eller kommunal feodalism? Skogh, Göran
EG-frågan inför 90-talet Flam, Harry
Vad har hänt med tjänsteexporten? Ringqvist, Margareta

Bokanmälningar

Agneta Kruse: Offentliga utgifter och sysselsättning Löfström, Åsa
Jan-Otto Andersson : Nordic Studies on Intra-Industry Trade Eriksson, Göran
Nils-Gustav Lundgren: Kampen om naturresurserna Hultkrantz, Lars
Dag Lindskog: Dollarns uppgång och fall Lindgren, Ragnar
Michail Gorbatjov: Perestrojka Oxenstierna, Susanne

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.4 1988 årgång 16

 

Ledare

Den Rehn-Meidnerska modellen 40 år Wadensjö, Eskil

Artiklar

Välfärdsstaten - drivkrafter, insatser, problem Lindbeck, Assar
Gungorna och karusellen - svenska regleringars fördelningseffekter Lyttkens, Carl Hampus
Afrikas konkurs Stymne, Joakim
Vad är det för speciellt med banker? Hörngren, Lars & Viotti, Staffan

Ekonomporträtt

Bertil Ohlin Blomquist, Sören & Siven, Claes-Henric

Replik och kommentar

För enkel analys av läkemedelsutredningen Tegle, Stig
(För enkel analys av läkemedelsutredningen): Svar till Stig Tegle Jönsson, Bengt
Program trading - boven i börsdramat? Haraldson, Marty
Budgetramar och marknadshyror för skolor Andersson, Roland & Olsson, Anders

Bokanmälningar

Roger Andersson m fl: Maktutbredningen - om resurser och beroenden i Sveriges kommuner Paulsson, Agneta
Pierre Guillet de Monthoux: Läran om penningen Hegeland, Hugo
Olav Ljones & Steinar Strom: Tilbud av arbeid i Sverige, Bilaga 15 till LU 87 Löfgren, Karl-Gustaf
Gabriele Winai Ström: Migration and Development - Dependence on South Africa: A Study of Lesotho Petersson, Lennart
Peter Englund m fl: Penningmarknad, räntebildning och valutaflöden, Bilaga 14 till LU 87 Haavisto, Tarmo
Peter Stenkula: Nordiska ekonomiska forskningsrådets årsbok 1986 Vedovato, Claudio
Klas Eklund: Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin Andersson, Yngve
Johan A Lybeck & Magnus Henrekson: Explaining the Growth of Government Larsson, Bo

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.6 1988 årgång 16

 

Ledare

Ändra de statliga traktamentsreglerna! Wibe, Sören

Artiklar

Finns det hopp för Tanzania? Bigsten, Arne
Är konkurrenskraften i fara? Ems, Emil & Öhman, Christer
Effektiva lönemodeller och svensk arbetsmarknad Kazamaki, Eugenia
En ny mikrogrund för makroteorin Arai, Mahmood, Fölster, Stefan, Lantto, Kari & Pyddoke, Roger

Ekonomporträtt

Gustaf Åkerman Hegeland,Hugo

Replik och kommentar

Ekonomiska 'kriser' och ekonomisk politik Vedovato, Claudio
Den avklädda bytesbalansen Grassman, Sven

Bokanmälningar

Maivor Sjölund: Statens kaka - Lönepolitik i förändring Nilsson, Christian
Guy Standing: Unemployment and Labour Market Flexibility: Sweden Wadensjö, Eskil
Nils Elvander: Den svenska modellen Mathlein, Lars
John Eatwell, Murrow Milgate & Peter Newman : The New Palgrave: A Dictionary of Economics Högfeldt, Peter
Ingemund Hägg & Lennart Arvedson : Livschanser och välfärd Wahlström, Staffan
Michael Godet: Prospective et Planification Straté gique Waldé n, Lars Johan

Nationalekonomiska Föreningen

Miljö eller energi Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: