Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1989

Nr.1 1989 årgång 17

 

Ledare

Skattedebatten Söderström, Lars
Ekonomisk Debatt 1989 Hultkrantz, Lars & Ohlsson, Henry

Artiklar

Aktiemarknadens riskpremie under ett halvt sekel De Ridder, Adri
Långtidsutredningarna - ställning, inriktning och metod Heikensten, Lars
Spekulation på finansiella marknader Lindgren, Ragnar
Gorbatjevs fullbordade Hedlund, Stefan

Ekonomporträtt

Joseph A Schumpeter Swedberg, Richard

Replik och kommentar

Vad kostar regleringen av flyget? Lindström, Bertil
Bör riksdagens mandatperiod förlängas? Milstam, Östen

Bokanmälningar

Walter Carlsnaes:Energy Vulnerability and National Security Sohlman, Åsa
Charles Edquist & Staffan Jacobsson:Flexible Automation Deiaco, Enrico
Paul Osterman: Employment Futures Wadensjö, Eskil
Aaron Wildavsky: The New Politics of the Budgetary Process Lane, Jan-Erik

Nationalekonomiska Föreningen

Vad vet vi om skatternas effekter på arbetsutbudet Nationalekonomiska Föreningen

Nr.2 1989 årgång 17

 

Ledare

Vi behöver bättre statistik! Schager, Nils Henrik

Artiklar

Ägarkoncentration i börsnoterade företag Bergström, Clas & Rydqvist, Kristian
Spelar samhällsekonomiska kalkyler någon verklig roll i vägväsendet? Jansson, Jan Owen & Nilsson, Jan-Eric
Kritik af betalingsbalancemålsaetningen Lund, Lars
Innovationer och ekonomisk tillväxt Papahristodoulou, Christos

Ekonomporträtt

Gustav Cassel Carlson, Benny

Replik och kommentar

'It dem som har skall varda gifvet': Svar till Jonasson och Rabinowicz Wetterberg, Gunnar
'It dem som har skall vara gifvet' Jonasson, Lars & Rabinowicz, Ewa
Ilderschocken - svar till Hofsten Broomé , Per & Ohlsson, Rolf

Bokanmälningar

Agneta Kruse:Pensionssystemets stabilitet Ståhlberg, Ann-Charlotte
Lennart Berg :Sparande, skatter och kreditpolitik Pålsson, Anne-Marie

Nationalekonomiska Föreningen

Finansplanen och den ekonomiska politiken Nationalekonomiska Föreningen

Nr.5 1989 årgång 17

 

Ledare

Automatisk destabilisering Ohlsson, Henry
Avgifter till varje pris? Hultkrantz, Lars

Artiklar

Problemen med ATP Ståhlberg, Ann-Charlotte
Marginal- och påläggsprissättning under olika marknadsformer Farm, Ante
Regionala arbetskraftssubventioner - har de någon effekt? Bohm, Peter & Lind, Hans
Ungdomsarbetslösheten, produktionsefterfrågan och den solidariska lönepolitiken Zavisic, Stojan

Ekonomporträtt

Knut Wicksell Jonung, Lars

Replik och kommentar

Psykologi och marginalanalys hos Jevons Dickson, Harald
Spelar samhällsekonomiska kalkyler någon verklig roll i vägväsendet?: Svar till Örtendahl och Lindström Jansson, Jan Owen & Nilsson, Jan-Eric
Spelar samhällsekonomiska kalkyler någon verklig roll i vägväsendet?: Replik till Jansson och Nilsson Lindström, Kent
Spelar samhällsekonomiska kalkyler någon verklig roll i vägväsendet?: Replik till Jansson och Nilsson Örtendahl, Per-Anders Bankernas lönsamhet: Replik till Båkman Bergman, Mats

Bankernas lönsamhet: Replik till Bergman Båkman, Sven

Bokanmälningar

Lars Oxelheim: Finansiell integration - en studie av svenska marknaders internationella beroende Hörngren, Lars & Vredin, Anders
Olof Bolin, Ewa Rabinowicz & Niels von Zweigbergk: Åkerfällan - Energiskog ingen lösning Lunnan, Anders
Anders Norlund: Hur man mäter sjukvård - exempel på kvalitets- och effektivitetsmätningar Pyddoke, Roger
Werner Krause, Karl-Heinz Graupner & Rolf Sieber (utgivare): Ökonomenlexikon Sandelin, Bo
Karl-Olof Faxén, Clas-Erik Odhne r& Roland Spånt: Lönebildningen i 90-talets samhällsekonomi Mathlein, Lars

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.6 1989 årgång 17

 

Ledare

Släpp reallånen loss! Englund, Peter & Ysander, Bengt-Christer

Artiklar

Avveckling av två kärnkraftverk - kostnader och miljökonsekvenser Carlsson, Anders
Svensk handelspolitik i ljuset av en ny handelsteori Ekholm, Karolina & Torstensson, Johan
Sovjetunionen - sedelpressarnas förlovade land Hedlund, Stefan
Nationalisering av direktinvesteringar i u-länder Andersson, Thomas

Ekonomporträtt

Anders Nordencrantz Magnusson, Lars

Replik och kommentar

Hushållens skuldsättning och sparande Berg, Lennart
Svenska folkets miljöbudget Johansson, Per-Olov & Zavisic, Stojan

Bokanmälningar

Jaime Behar: Trade and Employment in Mexico Bigsten, Arne
Åke E Andersson & Ulf Strömquist: K-samhällets framtid Schröder, Lena
Marian Radetzki: Råvarumarknaden Bergman, Mats
Abel Aganbegjan: The Challenge. Economics of Perestroika Luukkainen, P A 

Nationalekonomiska Föreningen

Full sysselsättning utan valutareglering? Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: