Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1991

Nr.1 1991 årgång 19

 

 

Nr.3 1991 årgång 19

 

Ledare

Ett snedsteg i fruktsamhetspolitiken Hultkrantz, Lars

Artiklar

Bör pensionssparande ske i aktier? Avkastning på olika tillgångar 1919-1990 Hansson, Björn & Frennberg, Per
Forskningens effektivitet vid nationalekonomiska och företagsekonomiska institutioner i Sverige Haynes, Kingsley E & Sarafoglou, Nikias
Vad är det för fel på ATP-systemet? Persson, Mats
Hur påverkar föräldraledighet lönerna? Sundström, Marianne
Återinför konstitutionella skydd mot kommunalt vanstyre! Praktikfallet Uppsala kommun Jensevik, Hans

Ekonomporträtt

Christen Smith Munthe, Preben

Replik och kommentar

Perspektiv på det svenska hushållssparandet Pernodd, Bob
Miljöpolitiska styrmedel och fusk Andréasson Gren, Ing-Marie
Lönebildningsteorier enligt Agneta Stark Dickson, Harald
Tillväxtdebatten avslutad Hultkrantz, Lars & Sandelin, Bo
Den svenska tillväxten: Blir vi omsprungna eller bara upphunna? Hansson, Pär & Henrekson, Magnus
Upphinnarfaktorn är irrelevant. Svar till Korpi Hansson, Pär & Henrekson, Magnus
Eftersläpning och faktafel. Svar till Korpi SNS Konjunkturråd
Någon långvarig svensk eftersläpning i tillväxt kan inte beläggas. Svar till Hansson och Henrekson Korpi, Walter

Bokanmälningar

Carl G Thunman, & Kent Eriksson :Bankmarknader i förvandling Bergendahl, Göran & Hartman, Thomas 
Tony Lancaster:The Econometric Analysis of Transition Data Brännäs, Kurt
Lars Söderström:Sjukvårdens finansiering. En diskussion om alternativa betalningsmodeller Ödegaard, Knut
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung:Schlussbilanz - DDR. Facit einer verfehlten Wirtschafts- und Sozialpolitik Luukkainen, P A 

Nationalekonomiska Föreningen

 

Nr.4 1991 årgång 19

 

Nr.5 1991 årgång 19

 

Nr.6 1991 årgång 19

 

Nr.7 1991 årgång 19

 

Nr.8 1991 årgång 19

 

Ledare

Biståndspolitik och ekonomisk utveckling Hansson, Göte

Artiklar

Barnomsorg och familjepolitik Gustafsson, Björn & Kjulin, Urban
Löneutjämning och löneökningstakt under den solidariska lönepolitiken Hibbs, Douglas A & Locking, Håkan
Finansiell liberalisering i utvecklingsländer Román, Lisa
Myrdals lära om värderingar Wundrak, Richard

Ekonomporträtt

Ronald Coase Werin, Lars

Replik och kommentar

Konsten att hantera oenigheter Östberg, Gustaf
Arbetsmarknadspolitik och lönebildning - en slutreplik Calmfors, Lars & Holmlund, Bertil
Slutord i den arbetsmarknadspolitiska debatten Henrekson, Magnus & Sandelin, Bo
Ett skott i blindo: Inget svar till Calmfors och Holmlund Bergström, Villy & Löfgren, Karl-Gustaf
Vad kostar kärnkraftsavvecklingen? Sundström, Åke

Bokanmälningar

Thrainn Eggertsson:Economic Behavior and Institutions Lane, Jan-Erik
Nathan Rosenberg & Jr L E Birdzell: Västvärldens väg till välstånd Olsson, Kent

Nationalekonomiska Föreningen

 

Årgång: