Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1974

Nr.1 1974 årgång 2

 

Ledare

Budgeten och konjunkturerna Lundgren, Nils

Artiklar

Dagens kris? Ohlin, Göran 
Arbetslösheten och den nya arbetsmarknadsteorin Siven, Claes-Henric
Ransoneringskonstens ABC Ysander, Bengt-Christer
Framtidens oljepris och dess konsekvenser för Sverige Bergman, Lars & Mäler Karl-Göran

Replik och kommentar

Replik om vägkostnadsutredningen Carling, Alf
Prisreglering i praktiken Göransson, Lennart
Vägkostnadsutredningens fortsatta arbete Jönsson, Sten & Brunsson, Nils
Svar till Lars Schaff Lundgren, Nils
Varför värdefasta skatteskalor? Ohlin, Bertil
Recension av Ekonomisk Debatt Schaff, Lars
Löntagarstyrda företag Wärnsund, Sven-Olof
Synpunkter på arbetarstyrda företag Gustafsson, Björn

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Årets statsverksproposition Nationalekonomiska föreningen

 

Nr.2 1974 årgång 2

 

Ledare

Reklam i tv Lundgren, Nils

Artiklar

Socialism och miljövård Eidem, Rolf
Växtskydd och samhällsekonomi Headley, J C
Om teorin för arbetsstyrda företag Horvat, Branko
Sänk trafikpriserna på landsbygden - höj i städerna under rusningstiden Jansson, Jan Owen
Forskning för utveckling Lundahl, Mats & Södersten, Bo
Extern och intern arbetsmarknad Wretborn, Christer

Replik och kommentar

Effektivare resursstyrning? Hägg, Ingemund
Prisreglering i teori och praktik Jonung, Lars
Valarna och det kapitalistiska systemet Lindström, Bertil
Momssänkningen Lundgren, Nils
Bistånd à la Hamilton Svedberg, Peter

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

 

 

Nr.3 1974 årgång 2

 

Ledare

De höga hyrorna Lundgren, Nils

Artiklar

Stålverk 80 och betalningsbalansen Bohm, Peter
Arbetarstyrda företag i en marknadsstyrd ekonomi Eidem, Rolf & Viotti, Staffan
Statsbudgeten, sparande och konjunkturer Pettersson, Bengt
Blir det flera u-landskarteller i oljekrisens spår? Radetzki, Marian
Den framtida högskolan - ett organisationsalternativ Ysander, Bengt-Christer

Replik och kommentar

Real finansiering och beskattning Ekemark, Ingvar
Indexreglerade skatter Franzén, Thomas
Riksbankspolitik eller bostadspolitik? Jonung, Lars
Den offentliga sektorns kostnadsutveckling Matthiessen, Lars
Gasa och bromsa Nyberg, Lars

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

 

 

Artiklar i fulltext från 1974

 

 

Nr.6 1974 årgång 2

 

Ledare

Mot en ny trettiotalskris Lundgren, Nils

Artiklar

Kärnkraftsutbyggnaden och priset på elenergi Bergendahl, Göran
ATP och inkomstfördelningen Kruse, Agneta & Ståhlberg Ann-Charlotte
Lönebildningens funktioner Lindström, Bertil
Riskgardering i den traditionella ekonomin Lundahl, Mats

Replik och kommentar

Företagens inflationsvinster Bröms, Jan
Tvärvetenskap eller ämnesimperialism i u-landsforsningen? Hettne, Björn och Knutsson, Karl Eric
Det ekonomiskt optimala och de politiska målsättningarna Lundgren, Nils
Professor Horvat och löntagarstyrda företagen Wärnsund, Sven-Olof

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

 

 

 

 

Nr.8 1974 årgång 2

 

Ledare

Den dystra vetenskapen? Lundgren, Nils

Artiklar

Ekonomisk tillväxt och välfärd Beckerman, Wilfred
Kolbristen Davidsson, David
Svenska energipriser - en historisk skiss Jörberg, Lennart
Den ovissa framtiden - en studie i anpassningsmekanismer Lindbeck, Assar
Återvinning till varje pris? Mäler, Karl-Göran
Kan jorden föda 15 miljarder? Ohlin, Göran
Miljöpolitikens resultat Paulsson, Valfrid
Koppartillgångarna - en fallstudie i resursuttömning Radetzki, Marian
Att förvalta våra ändliga naturtillgångar Solow, Robert M
Vad är energipolitik? Ståhl, Ingemar

Replik och kommentar

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

 

 

Nr.X 1974 årgång 2

 

Ledare

Ett förord och ett förslag Lundgren, Nils

Artiklar

Bostadspolitik och nyttjandevärdet av fast egendom Andersson, Åke E & Strömquist, Ulf
Äldre fastigheters finansiering Carlsson, Torsten
Bostadsmarknaden från efterfrågesidan Gustafsson, Jan, Hårsman, Björn & Snickars, Folke
Totalfinansiering och statlig bostadsbank Sandelin, Bo
Bostadsmarknad, dispositionsformer, beskattning och finansiering Ståhl, Ingemar
Den sociala segregationen i den svenska stadsbygden Swedner, Harald
Det stora bostadslotteriet - bostadspolitikens fördelningseffekter Ysander, Bengt-Christer

Replik och kommentar

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Debatt I Nationalekonomiska föreningen
Debatt II Nationalekonomiska föreningen
Debatt III Nationalekonomiska föreningen
Debatt IV Nationalekonomiska föreningen
Debatt V Nationalekonomiska föreningen
Hur skall vi utforma vår bostadspolitik? Nationalekonomiska föreningen 

 

Årgång: