Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1992

Nr.1 1992 årgång 20
 

Ledare
Sätt karensen i karantän Henrekson, Magnus

Artiklar
Humankapitalbildning, arbetstider och produktivitet Wadensjö, Eskil
Drivkrafter och omvandlingstryck för höjd produktivitet Eklund, Klas
Den fysiska kapitalbildningens betydelse för produktiviteten i svensk tillverkningsindustri Hjalmarsson, Lennart & Walfridson, Bo
Internationalisering och produktivitet Hansson, Pär, Krafft, Kerstin & Lundberg, Lars

Ekonomporträtt
De första lundaekonomerna Pettersson, Mats

Replik och kommentar
Hårda tag mot Östtysklands universitetslärare Sandelin, Bo
Aktier med olika rösträtt. Kommentar till Bergström och Rydqvist Giesecke, Curt-Steffan

Bokanmälningar
Bo Karlström:Det omöjliga biståndet Forss, Kim
Anders Björklund,Robert Haveman,Robinson Hollister & Bertil Holmlund :Labour Market Policy and Unemployment Insurance Westergård-Nielsen, Niels

Nationalekonomiska Föreningen
Ny start för Sveriges ekonomi Nationalekonomiska Föreningen

Nr.2 1992 årgång 20
 

Ledare
Fördröjd humanisering i Sydafrika genom isolering? Sandelin, Bo

Artiklar
Konkurrens och marknadsresultat vid transaktionskostnader och stabila relationer Anderson, Arne M
Bankernas långsiktiga kundförbindelser Sjögren, Hans & Thunman, Carl G
Växelkurspolitikens trovärdighet: Att mäta devalveringsförväntningar Svensson, Lars E O
Sandvik versus USA. Hur den amerikanska handelslagen fungerar Finger, J Michael

Ekonomporträtt
Anders Chydenius Magnusson, Lars

Replik och kommentar
Kvinnornas situation på arbetsmarknaden inför EG-integrationen D'Agostino, Hjördis & Kazamaki Ottersten, Eugenia
Den nya svenska modellen' - en kommentar Faxén, Karl-Olof
Tiden som en faktor för tillväxt Pettersson, Lars-Olof
Formerna för teknikutvecklingens internationalisering Henning, Roger & Norgren, Lennart

Bokanmälningar
Yves Bourdet :Internationalization, Market Power and Consumer Welfare Hope, Einar
Inga Persson (utg):Generating Equality in the Welfare State. The Swedish Experience Bergström, Villy

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.3 1992 årgång 20
 

Ledare
Så rätt, men ändå så fel Ohlsson, Henry

Artiklar
Hur mycket vill svenska folket betala för en bättre miljö? Kriström, Bengt
Företagsledaroptioner Jennergren, Peter & Näslund, Bertil
Taxesänkning, var god dröj! Effekter av taxinäringens avreglering Fölster, Stefan
Ny arbetsvärdering - förutsättning för lönerättvisa kvinnor - män? Löfström, Åsa

Ekonomporträtt
Tord Palander och Uppsalamiljön Puu, Tönu

Replik och kommentar
Myrdal fortfarande mest citerad Sandelin, Bo & Sarafoglou, Nikias

Bokanmälningar
SOU 1991:59:Konkurrens för ökad välfärd Papahristodoulou, Christos
Tim Tilton :The Political Theory of Swedish Social Democracy Wadensjö, Eskil
Robert Reich:The Work of Nations, Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism Bergman, Hans

Nationalekonomiska Föreningen
Finansplanen och den ekonomiska politiken Nationalekonomiska Föreningen

Nr.4 1992 årgång 20
 

Ledare
Gör doktorandtjänsterna mer flexibla! Gottfries, Nils

Artiklar
Pensionerna i framtiden Kruse, Agneta & Ståhlberg, Ann-Charlotte
Vekst i EF og EFTA Skonhoft, Anders
Beskattning av kraftföretag Bergendahl, Per Anders, Gerholm, Maria & Hjalmarsson, Lennart
Infrastrukturutredningen: En riktigt usel rapport! Wibe, Sören

Ekonomporträtt
Heinrich Friedrich von Storch Wundrak, Richard

Replik och kommentar
Hur hög blev inflationen? Brunsson, Karin
Har lågutbildade någon chans? Fridé n, Lennart

Bokanmälningar
Arne M Anderson, Per-Olof Bjuggren & OlleOhlsson:Industriell ekonomi Thordarson, Bodil
Bela Balassa :Economic Policies in the Pacific Area Developing Countries Lane, Jan-Erik
Roland Andersson:Stadsbyggnadsekonomi Wigren, Rune

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.5 1992 årgång 20
 

Ledare
De som investerar i ökad kompetens har också avkastningskrav Henrekson, Magnus

Artiklar
Svensk nationalekonomisk forskning granskad Engwall, Lars
Växthuseffekten - vad bör Sverige göra? Hultkrantz, Lars
Folkökning, ekonomisk utveckling och bistånd Horn af Rantzien, Mia
Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken - några erfarenheter Löwgren, Marianne
Emittera realobligationer! Lindgren, Ragnar

Replik och kommentar
Teknisk fördyring? Pernodd, Bob
Hur skall infrastrukturen finansieras? Eklund, Klas

Bokanmälningar
Anthony M Santomero, Richard J Herring& Staffan Viotti:Finanssektorn och välfärden Wihlborg, Clas
Ingemar Ståhl & Kurt Wickman: Riv bostadspolitiken! Andersson, Roland
Göran Arvidsson & Rolf Lind:Ledning av företag och förvaltningar - förutsättningar, former, förnyelse Leijon, Svante
Bo Sellstedt:Samhällsteorier. Vad har Giddens, Habermas m fl att säga ekonomer? Johansson, Owe L

Nationalekonomiska Föreningen
1992 års långtidsutredning Nationalekonomiska Föreningen

Nr.6 1992 årgång 20
 

Ledare
Gör inte reformekonomerna till syndabockar! Gottfries, Nils

Artiklar
Fattigdomsfällor och marginaleffekter Andersson, Irene & Gustafsson, Björn
Psykologi och ekonomi Wärneryd, Karl-Erik
Den 'holländska sjukan' och bistånd de Vylder, Stefan
Vad säger forskningen om arbetslöshetens effekter på individen? Janlert, Urban & Meidner, Rudolf

Replik och kommentar
Regional spridning - en nödvändighet för ekonomisk tillväxt Westlund, Hans
Förvirrad granskning av strukturrapport. Svar till Wibe Holmberg, Ingvar & Johansson, Börje
'The grand transportation mystique' Jansson, Jan Owen
Infrastrukturutredningen var kontroversiell Hjalmarsson, Lennart
Svepskäl! Genmäle till Holmberg & Johansson Wibe, Sören

Bokanmälningar
Jürgen Kuczynski :'Ein linientreuer Dissident'. Memoiren 1945-1989 Sandelin, Bo
Claudia Goldin:Understanding the Gender Gap Wadensjö, Eskil
Gunnar Eliasson:Arbetet - dess betydelse, dess innehåll, dess kvalitet och dess ersättning Brulin, Göran & Nilsson, Tommy

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.7 1992 årgång 20
 

Ledare
Ett gyllene tillfälle Wijkander, Hans
Ekonomisk debatts redaktion Ekonomisk Debatts redaktion

Artiklar
Doktrinhistoria för att förstå nutida tänkandet? Sandelin, Bo
ASEAN - en förebild för regionalt samarbete i tredje världen? Blomqvist, Hans C
Vad betyder lönepolitiken för kvinnolönerna? Svensson, Lars E O
Andalusien - region i utveckling? Lundahl, Mats & Rapp, Christina

Replik och kommentar
På Korpi-fronten intet nytt Eklund, Klas & Karlström, Urban
Skogspolitik för ett nytt sekel? Hultkrantz, Lars
Pensionerna i framtiden - vad menar Kruse och Ståhlberg? Widé n, Leif
Korpis tredje väg - ännu en återvändsgränd Henrekson, Magnus
Håller Klas Eklunds diagnos? Korpi, Walter
Pensionerna i framtiden: Svar till Widé n Kruse, Agneta & Ståhlberg, Ann-Charlotte

Bokanmälningar
Gunnar Eliasson: Produktivitet, vinster och ekonomisk välfärd - hur ser sambanden ut? Anderson, Arne M
Peter Andersson & Elsässer, Björn: Svensk samhällsekonomi Danielsson, Anders
John D Donahue: Den svåra konsten att privatisera Thordarson, Bodil

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.8 1992 årgång 20
 

Ledare
Möjligheter och begränsningar vid politikrekommendationer Henrekson, Magnus & Sandelin, Bo
Slutord från de avgående redaktörerna Henrekson, Magnus & Sandelin, Bo

Artiklar
Politiska system och ekonomisk politik i tredje världen Nalin, Claudio E & Torstensson, Johan
Utbildning och internationell specialisering i svensk industri - tendenser under 1970- och 80-talet Lundberg, Lars
Bör affärstiderna regleras? Ingemarsson, Mikael & Skedinger, Per

Ekonomporträtt
Gary Becker Lindbeck, Assar

Replik och kommentar
Nationalkompetensens utveckling och användning Persson, Bo
Vad skall vi ha NAIRU till? Johansson, Sonny
Statistikutredningen - en beställningsprodukt från regeringskansliet Tegle, Stig

Bokanmälningar
Hans C Blomqvist& Lundahl Mats: Ekonomisk utveckling Danielsson, Anders, 
Steven H Hanke, Lars Jonung & Kurt Schuler: Monetary Reform for a Free Estonia - A Currency Board Solution Sjöö, Boo
Martin Feldstein : The Risk of Economic Crisis Lane, Jan-Erik
Magnus Blomström & Patricio Meller : Diverging Paths. Comparing a Century of Scandinavian and Latin American Economic DevelopmentZejan, Mario

Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: