Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1993

Nr.1 1993 årgång 21

 

Ledare

Rättvisa i krisbekämpningen? Torstensson, Johan
Ekonomisk debatt 1993 Kruse, Agneta & Torstensson, Johan

Artiklar

40-årskriser, 20-årskriser och dagens ekonomiska politik Schön, Lennart
Leder budgetunderskott till devalvering? Persson, Mats
Avkastning och efterfrågan på högre utbildning Edin, Per-Anders & Holmlund, Bertil

Ekonomporträtt

Leif Johansson (ekonomiporträtt) Thornstad, Thor

Replik och kommentar

Ekonomisk politik under rörlig växelkurs Assarsson, Bengt
Jämställdhet ur incitamentsperspektiv Henrekson, Magnus

Bokanmälningar

Bo Södersten : Den offentliga ekonomin Wetterberg, Gunnar

Nationalekonomiska Föreningen

Bankkrisen Nationalekonomiska Föreningen

Nr.2 1993 årgång 21

 

Ledare

Fällor vid reformering av socialförsäkringarna Kruse, Agneta

Artiklar

Kvinnors pensioner Ståhlberg, Ann-Charlotte
Minoritetsskyddet i börsföretag: tvingande eller dispositivt? Bergström, Clas, Högfeldt, Peter & Samuelsson, Per
Varsel, uppsägningar och avgångsvederlag Edebalk, Per Gunnar & Wadensjö, Eskil
Vad kostar en miljöavgift för klor? Brännlund, Runar & Kriström, Bengt

Replik och kommentar

Anpassa miljöpolitiken efter miljöproblemen Gren, Ing-Marie
Marxism i vår tid Bladh, Mats

Bokanmälningar

Walter Korpi: Halkar Sverige efter? Sveriges ekonomiska tillväxt 1820-1990 i jämförande belysning Krantz, Olle
Richard B Saltman: Patientmakt över vården Steen, Katarina
Christa Luft: Zwische Wende und Ende Sandelin, Bo
Mats Kinnwall & Peter Norman: Valutamarknaden Ranki, Sinimaaria

Nationalekonomiska Föreningen

Svensk nationalekonomisk forskning granskad Nationalekonomiska Föreningen

Nr.4 1993 årgång 21

 

Ledare

Hyllning till Bengt Westerberg Vredin, Anders

Artiklar

Dynamiska effekter - har 1991 års skattereform påverkat arbetskraftsutbudet? Halleröd, Björn
Ekonomiska aspekter på variationer i medicinsk praxis Eckerlund, Ingemar, Gerdtham, Ulf-G & Jönsson, Bengt
Entreprenörskap, småföretag och industriell förnyelse 1968-91 Braunerhjelm, Pontus & Carlsson, Bo
Internationalisering eller amerikanisering av den svenska nationalekonomin? Ranki, Sinimaaria & Sandelin, Bo

Replik och kommentar

Edward P Lazear - 1993 års Wicksell-föreläsare Persson Helena
Finns en motsägelse i Lindbeck-komissionens förslag om arbetsmarknaden? Lind, Hans
(Finns en motsägelse i Lindbeck-komissionens förslag om arbetsmarknaden?): Replik till Lind Lindbeck, Assar
Ekonomisk politik under rörlig växelkurs - replik till Hörngren Assarsson, Bengt
Konsistens och trovärdighet i den ekonomisk-politiska debatten - svar till Assarsson Hörngren, Lars
Det dunkelt tänkta är det Unckelt sagda - eller regeringens förslag till nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskola Stenkula, Peter

Bokanmälningar

Anders Åslund: Därför behöver Östeuropa chockterapi Eklund, Klas
Stefan Fölster m fl: Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering Thardarson, Bodil
Kevin Dowd : The Experience of Free Banking Frycklund, Jonas

Nationalekonomiska Föreningen

Ekonomikommissionens betänkande Nationalekonomiska Föreningen

Nr.6 1993 årgång 21

 

Ledare

Kvalitet eller kvantitet i sjukvården? Muren, Astri

Artiklar

Produktivitet och kvalitet i offentlig tjänsteproduktion - exemplet daghem Bjurek, Hans, Gustafsson, Björn, Kjulin, Urban & Kärrby, Gunni
Varför blev "avregleringen" av taxi bara en halv framgång Lind, Hans & Wigren, Anders
Riksbanken och prisstabliteten Olofsson, Thomas & Tobisson, Lars
SOU 1993:20: Riksbanken och prisstabiliteten Sällström, Susanna

Replik och kommentar

Stenkastning i glashuset. Svar till Calmfors och Forslund Johannesson, Jan, Ohlsson, Henry, Wadensjö, Eskil & Zetterberg, Johnny
Ekonomiska teorier i praktisk politik - exemplet Storbritannien Feldt, Kjell-Olof
Missvisande forskningsrapport om arbetsmarknadspolitiken Calmfors, Lars & Forslund, Anders
Vad är det här för sorts kris egentligen? Krantz, Olle

Bokanmälningar

Assar Lindbeck: Klarar vi pensionerna? & Bo Södersten: Det svenska pensionssystemet Eriksen, Tor

Nationalekonomiska Föreningen

Invandringens betydelse för Sveriges ekonomi Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: