Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 5/1997

Ledare

Artiklar

Repliker och kommentarer

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1997-03-06 
Penningpolitiken och arbetslösheten