Ekonomisk Debatt

Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Skicka dina synpunkter och kommentarer till Elisabeth Gustafsson