Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 2/2000

Ledare

Artiklar

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1999-12-01 
Inflationsmålet, konjunkturläget och den nya ekonomin