Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 4/2000

Ledare

Artiklar

Repliker och kommentarer

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 2000-03-09 
Demokratin och ekonomin