Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1975

Nr.1 1975 årgång 3

 

Ledare

Både inflation och arbetslöshet? Lundgren, Nils

Artiklar

Sysselsättningen Lindbeck, Assar
Mer om arbetarstyrd ekonomi Södersten, Bo
Lagen om 240 timmars svenskundervisning och arbetslösheten bland invandrare Wadensjö, Eskil
Modell för inflationsbekämpande i Sverige Ohlin, Bertil
Den svenska verkstadsindustrins internationella konkurrenskraft Ohlsson, Lennart

Replik och kommentar

Kärnkraftsutbyggandet och priset på elenergi Bergendahl, Göran
Tack, nästa Dahlberg, Lars
Myten om "intermediär" u-landsteknologi Hamilton, Carl
Replik om fisket Hannesson, Rögnvaldur
Sysselsättningen och den offentliga sektorn Murray, Richard
Energi och ekonomi inom transportsektorn Petterson, Lars
Differentierade eltaxor Turvey, Ralph
Replik till Richard Murray Ysander, Bengt-Christer

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Flextid och flexliv Nationalekonomiska föreningen

 

 

 

Nr.3 1975 årgång 3

 

Ledare

Om tåg och bilar Lundgren, Nils

Artiklar

Universitetsorganisatoriska utvecklingsproblem Axelsson, Runo & Rosenberg, Lennart
Livsmedelskrisen och i-ländernas kostvanor Svedberg, Peter
Mot en ny isolationism? Wijkman, Per Magnus

Replik och kommentar

Inflationens framtid Herin, Jan
Energiskatten och elpriserna Lalander, Sven
Att bygga bort bristen på yrkesarbetare Lindström, Bertil
Hushållssparandet och småhusbyggandet Wikner, Göran

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Hur allvarligt är världens ekonomiska läge - och Sveriges? Nationalekonomiska föreningen

 

 

 

 

Nr.5 1975 årgång 3

 

Ledare

Skattejakten Ysander, Bengt-Christer

Artiklar

Är arbetslösheten ett problem i u-länderna? Bigsten, Arne
Löntagarfonderna - hur påverkar de makten över företagen och aktiekapitalbildningen? Hansson, Ingemar & Stuart Charles
Nationalstatens förändrade roll Lindbeck, Assar
Skall vi socialisera läkemedelsindustrin? Ståhl, Ingemar

Replik och kommentar

Vetedebatten - replik III Dickson, Harald
Arbetarstyrda företag Gustafsson, Björn
Slutreplik Hamilton, Carl D
Svar till Hamilton Laestadius, Staffan
En vision av det framtida penningvärdet Ruist, Erik
Roland Andersson och positionsanalysen Söderbaum, Peter
Vad är "annorlunda" Urwitz, Gabriel

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

 

 

 

 

Nr.7 1975 årgång 3

 

Ledare

Solidaritetens gränser Ysander, Bengt-Christer

Artiklar

Varför behövs en jordbrukspolitik - några välfärdsteoretiska aspekter Ohlsson, Lennart
LO:s nya företagsekonomi? Samuelson, Lars A
Tre aktuella skatteproblem Welinder, Carsten

Replik och kommentar

Arbetslösheten i u-länder, kommentar till Bigsten Charpentier, C-J
Spannmålssvinnet och inflationen Svedberg, Peter
Svinn och lagringsförluster skapar inflation Tainsh, Ramsay
Ska vi slå vad? Svar till de lundensiska förväntningarna Ysander, Bengt-Christer

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Det ekonomiska samarbetet i Norden Nationalekonomiska föreningen

 

 

 

Årgång: