Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1/2002

TEMA: Inkomstfördelning och optimal politik - uppsatser presenterade vid CEPR/SNS konferens i Stockholm
Ledare

Artiklar

Repliker och kommentarer

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 2001-09-21