Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1976

Nr.1 1976 årgång 4

 

Ledare

Varför löntagarfonder? Ysander, Bengt-Christer

Artiklar

Innebär Meidners förslag börskrasch och omedelbar socialisering? Axell, Bo
Förmögenhetsutjämningen och maktspridning Bergström, Villy
Löntagarfonder - vinstbegrepp, skatte- och börskonsekvenser Johansson, Sven-Erik
Kan arbetarna överta produktionsmedlen utan revolution? Näslund, Bertil & Sellstedt, Bo
Mikroaspekter av löntagarstyre Södersten, Bo
Företagen i den nya politiska ekonomin Tarschys, Daniel

Replik och kommentar

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Ägande och makt i företagen Nationalekonomiska föreningen

Nr.2 1976 årgång 4

 

Ledare

Dela finansdepartementet? Ysander, Bengt-Christer

Artiklar

Varför gick det så illa? Bacon, Robert & Eltis, Walter
Problemen ligger hos företagen Bröms, Jan
Blandekonomins dilemma Dahmén, Erik
Vi kan själva välja Faxén, Karl-Olof
Dynamisk företagsamhet förutsätter hyggliga vinster Lindbeck, Assar
Förklaringen är inte trovärdig! Lundberg, Erik
Balanserad tillväxt Åberg, Carl Johan
Det kan gå illa också här Östlind, Anders
Sverige på väg in i långtidskris Millqvist, Rolf
Behöver det gå så illa? Myhrman, Johan

Replik och kommentar

Asiatisk pseudokapitalism Charpentier, C J
Inte bara bistånd Ingelstam, Lars & Bäckstrand, Göran
Visst vill vi, kan vi, törs vi - men får vi? Jonung, Christina
Det behövs en ny företagsekonomi för löntagarna Karlsson, Hans
På jakt efter ett nytt ekonomiskt system. Kommentar till Charpentier Eidem, Rolf
Läkemedelsindustrin ännu en gång Malmgren, Svante
Icke av bröd allena Tainsh, Ramsay A

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Årets finansplan Nationalekonomiska föreningen

Nr.4 1976 årgång 4

 

Ledare

Pomperipossa köper hus Ysander, Bengt-Christer

Artiklar

Ingen mera kärnkraft - klarar vi det och vad kostar det? Bergendahl, Göran
Att mäta inkomstojämlikhet Bigsten, Arne
Behövs en lag mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden? Jonung, Christina
Reglerteknik och konjunkturstabilisering Lamm, Uno
Bruksvärdering, ett alternativ till bostadsbidrag Söderström, Lars & Turner, Bengt

Replik och kommentar

Ett förtydligande Axell, Bo
Svar till Eidem Charpentier, C-J
ATP-avgifter som mål eller medel Lindström, Bertil
Det blir ingen börskrasch? Näslund, Bertil
Statliga subventioner måste planeras Palme, Jacob
Företagsekonomi för löntagare Samuelson, Lars A
Kommentar till Palme Siven, Claes-Henric
En alternativ beräkning Ståhl, Ingolf
Kommentar till Uno Lamms artikel Reglerteknik och konjunkturstabilisering Thalberg, Björn
Teori för börskrasch Ysander, Bengt-Christer

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.5 1976 årgång 4

 

Ledare

Konventionell visdom Lundgren, Nils

Artiklar

Beskattningen i ett långsiktigt perspektiv Dahlberg, Lars, Jakobsson, Ulf & Normann, Göran
Kapitalinkomstbeskattning och inflation Hansson, Ingemar
Kan pluralismen överleva? Lindbeck, Assar
Licensbelägg fiskerinäringen! Om fiskegränsutvidgningar, överexploatering och möjliga åtgärder Lundborg, Per

Replik och kommentar

Reglerteori och stabiliseringspolitik Nyberg, Lars
Skatteprogressiviteten och småhuspriserna Ysander, Bengt-Christer

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Kan den ekonomiska världsordningen reformeras? Nationalekonomiska föreningen

Nr.6 1976 årgång 4

 

Ledare

Bekymmer för den nya regeringen Lundgren, Nils

Artiklar

Inflation, sysselsättning och växelkurspolitik Calmfors, Lars
Vad händer med skolan efter SIA? Christoffersson, Nils Olof
Inflation i öst Eidem, Rolf
Internationell upphandling på u-ländernas villkor Hamilton, Carl D & Westring, Gösta

Replik och kommentar

Fördelningseffekter av relativa prisförändringar Assarsson, Bengt
Konventionell visdom - för vem? Iger, Svante
Reglerteknik och konjunkturstabilisering Lamm, Uno
Det nya intresset för arbetsmarknadsteori Persson-Tanimura, Inga & Wadensjö, Eskil
Samhällsekonomisk kalkylmetodik - exemplet Göta Kanal Söderbaum, Peter
Replik till Söderbaum Thornburn, Thomas & Renck, Olle

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.7 1976 årgång 4

 

Ledare

Regeringens första misstag Lundgren, Nils

Artiklar

Växelkursens bestämning på kort och lång sikt med hjälp av köpkraftspariteter Blanck, Agneta & Lybeck, Johan A
Progressiv utgiftsskatt - en presentation av en utredning Lodin, Sven-Olof
Företagens utländska direktinvesteringar - fem fallstudier Meyerson, Per-Martin
Varför utgiftsskatt? Ysander, Bengt-Christer

Replik och kommentar

Skall vi jämna ut inkomst eller lycka? Lindström, Bertil
Konventionell visdom. Replik till Svante Iger Lundgren, Nils
Ekonomiämnet vid de juridiska fakulteterna Roos, Carl Martin & Skogh Göran

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Nr.8 1976 årgång 4

 

Ledare

Det ser mörkt ut Lundgren, Nils

Artiklar

Sveriges ekonomi 1980 - utan Stålverk 80 Carlsson, Bo & Jakobsson, Ulf
Inflationen som skatt Jonung, Lars
Löntagarorganisationerna, staten och friheten Wihlborg, Clas
Ekonomisk politik under sjuttiotalet Åberg, Carl Johan

Replik och kommentar

Förväntad och faktisk inflation 1975-1976 Jonung, Lars & Ståhl, Ingemar
Fackförbund som "Public utilities" Lindström, Bertil
Lundgren svarar Lundström Lundgren, Nils
Försvar för ett "idiotiskt beslut". Replik till Nils Lundgren Lundström, Hans
Nationalekonomin vid de juridiska fakulteterna Werin, Lars
Arbetsgivaravgiften och den pensionsgrundande inkomsten Wihlborg, Clas

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Inkomstomfördelning under tillväxt Nationalekonomiska föreningen 

Årgång: