Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1977

Nr.1 1977 årgång 5

Ledare

Friedman, Chile och Priset Söderström, Hans Tson
Dags att inspektera bankinspektionen! Jonung, Lars

Artiklar

Skattestöd åt svensk export? Hamilton, Carl (B) & Svedberg, Peter
Lysande utsikter för ekonomisk forskning Myrdal, Gunnar
Nya perspektiv på konjunkturpolitikens villkor Myhrman, Johan
Inflationsbekämpning till varje pris? Tobin, James

Replik och kommentar

Företagarekonomi kontra löntagarstyre Sandberg, Åke
Recept för Chile Friedman, Milton

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Årets Finansplan Nationalekonomiska Föreningen


 

Nr.2 1977 årgång 5

Ledare

Kostnadskrisen smyger Söderström, Hans Tson
Höj elpriset! Hjalmarsson, Lennart

Artiklar

Vem förlorar på inflationen? Näslund, Bertil
Var ska tredje världens mineraler bearbetas? Radetzki, Marian
Energipolitik - en fråga om nytta och moral Hagström, Tony

Replik och kommentar

Värdesäkra sparkonton för småsparare Hamilton, Carl (B)
(Arbetsgivaravgifterna igen): Replik på Håkansson Wihlborg, Clas
Företagsekonomi i skolan - i vems intresse? Ekonomgruppen vid Lärarhögskolan i Mölndal
Arbetsgivaravgifterna igen Håkansson, Sune

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Framtidens arbetsmarknadspolitik Nationalekonomiska Föreningen


 

Nr.3 1977 årgång 5

Ledare

Åslingdoktrinen Söderström, Hans Tson
Konsten att krympa Lundgren, Nils

Artiklar

Vem skall betala för sjukfrånvaron? Skogh, Göran
Kan devalveringen lyckas? Kostnadsutvecklingen är avgörande Myhrman, Johan

Replik och kommentar

(Är det dags att inspektera bankinspektionen?): Ja, det är dags! Replik till Sten Walberg Jonung, Lars

Bokanmälningar

Erik J Knudtzon: Knut Wicksells tryckta skrifter 1868-1950 Sandelin, Bo

Nationalekonomiska Föreningen


 


 

Nr.4 1977 årgång 5

Ledare

New Yorks kris - och Sveriges Söderström, Hans Tson
Gymnasieuniversitet? Bergström, Villy

Artiklar

En utvecklingsstrategi inriktad på basbehoven Bigsten, Arne
Världssvälten Sen, Amartya
Kommunerna i konjunkturen Jensevik, Hans
Den nya ekonomiska världsordningen: En bakgrundsteckning Lundahl, Mats
Erfarenheter av lagerstödet Praski, Sverker

Replik och kommentar

Reserapport från landet Oppånerien Lindström, Bertil
Genmäle: Bankinspektionen och kreditmarknaden Jonung, Lars
Dr Jonung och bankinspektionen Walberg, Sten

Bokanmälningar

Gerald Meier: Leading Issues in Economic Development Radetzki, Marian

Nationalekonomiska Föreningen

Strukturproblem för svensk stålindustri Nationalekonomiska Föreningen


 


 


 

Nr.7 1977 årgång 5

Ledare

Energin och ekonomerna (led, inledning till temanummer) Söderström, Hans Tson
Oljeberoende, sårbarhet och bytesbalans Hjalmarsson, Lennart

Artiklar

Hushållens priskänslighet och energipolitikens fördelningseffekter Carling, Alf & Lundin, Anders
Beskatta energins produktivitetsförsämring! Grufman, Anders
Energipriser, branschstruktur och teknologival: en internationell jämförelse Carlsson, Bo
Avveckla bidragen till energibesparande åtgärder! Jönsson, Bengt & Lidgren, Karl
Okonomisk vekst og energivekst Forsund, Finn
Fyra nya kärnkraftsaggregat på sparlåga: Är det ekonomi eller politik? Bergendahl, Göran
Sverige med och utan kärnkraft Ståhl, Ingemar
Energipolitiken och utlandsberoendet Myhrman, Johan
Varför energipolitik? Mäler, Karl-Göran
Energiskatter och ekonomisk utveckling Bergman, Lars & Carling, Alf
OECDs energistrategier och tredje världen Radetzki, Marian
Prisbildningen på elenergi Lalander, Sven

Ekonomisk Debatts Redaktion

Mer om energi och ekonomi i Ekonomisk Debatt 1973-1977 Ekonomisk Debatts redaktion

Replik och kommentar

De orättvisa löneskatterna Ljungh, Claes
Mer lärdomar från England: Devalvering eller importreglering Persson, Gunnar
Användningen av SARECs forskningspengar: Svar till Carl Hamilton Knutsson, Karl Erik
(Användningen av SARECs forskningspengar): Slutreplik till professor K E Knutsson Hamilton, Carl (B)
Wohlin, utlandsaffärerna och den fjättrade mittenpolitiken Grassman, Sven
Replik till Persson: Importreglering har nackdelar Joge, Sven

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Nationalekonomiska Föreningens 100-årsjubileum Nationalekonomiska Föreningen


 

 

 

Årgång: