Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1978

Nr.1 1978 årgång 6

 

Ledare

Struts eller inkomstpolitik? Söderström, Hans Tson
Industriinvesteringarna och framtidstron Lundgren, Nils
Åberg om sparandebristen Söderström, Hans Tson

Artiklar

Inntektspolitikk og inflasjon i Norge Isachsen, Arne Jon
Förvanskningar om ekonomerna och arbetarrörelsen Lindbeck, Assar
De skiftande målen för budgetpolitiken Åberg, Carl Johan
En stabil stabiliseringspolitik Jonung, Lars

Replik och kommentar

Svar till Per-Olof Bjuggren Jonsson, Ernst
Svar till Engman och Wretborn: Kritiken kvarstår! Ettlin, Franz
Jubileumsskriftens utgivare svarar Lindbeck Herin, Jan & Werin, Lars
Arbetskraftens kris - vem ska bära den? Bjuggren, Per-Olof
Vari ligger verklighetsförvanskningen? Bergström, Villy
Exportföretagens prispolitik och Sveriges kostnadsläge - ett tillrättaläggande Engman, Hans & Wretborn, Christer

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Årets finansplan Nationalekonomiska Föreningen

Nr.3 1978 årgång 6

 

Ledare

Aktiespararna och makten Söderström, Hans Tson
Avskaffa valutaregleringen! Jonung, Lars

Artiklar

Livsmedel som bistånd Hamilton, Carl D
Brott och straff i ekonomisk analys Skogh, Göran
Kan statsförvaltningen styras? Axelsson, Runo
Arbetstid och bebyggelse - en framtidsvision Forsström, Karl-Erik

Replik och kommentar

Synpunkter på lönsparutredningen Ståhlberg, Ann-Charlotte & Tegle, Stig
Välisolerat om energisparbidrag. Svar till Mattsson och Ryytty-Södergren Jönsson, Bengt & Lidgren, Karl
Bidrag som medel i energipolitiken. Replik till Jönsson och Lidgren Mattsson, Bengt
Energisparbidrag - ett effektivt styrmedel i energipolitiken. Replik till Jönsson-Lidgren Ryytty, Conny & Södergren, Lars-Olof
Villapriserna och inflationen igen Hansson, Ingemar
Svar till Hansson Persson, Mats
Bistånd och inflation Lundborg, Per

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

Den kommunala utgiftsexpansionen Nationalekonomiska Föreningen

Årgång: