Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 1979

Nr.5 1979 årgång 7

 

Ledare

Artiklar

Tillväxt och inkomstfördelning i de nya industriländerna Hamilton, Carl (B)
Löntagarfonden och aktieägarna Ståhl, Ingolf

Replik och kommentar

Den stora förvillelsen Sandelin, Bo
En rättvisande folkomröstning om kärnkraft Hansson, Ingemar
Sysselsättningseffekter av importkonkurrens - några resultat för Sverige Bojö, Jan & Wissén, Pehr
Ökad sysselsättning av färdigvaruhandeln med u-länderna Radetzki, Marian
Alternativ till samhällsekonomiska kalkyler Brunsson, Nils & Lundström, Anders
(Alternativ till samhällsekonomiska kalkyler): Svar till Brunsson och Lundström Dahlberg, Åke
Chiles ekonomi under juntan Englund, Peter & Heikensten, Lars

Bokanmälningar

Nationalekonomiska Föreningen

In Memoriam

Bertil Ohlin (minnesord) Flam, Harry & Viotti, Staffan

Årgång: