Ekonomisk Debatt databassök

På denna sida kan man söka söka innehåll på webbplatsen och alla artiklar och författare som publicerats i Ekonomisk Debatt. Detta kan man göra antingen genom att söka med fri textsökning (googles indexering) eller genom att söka i Ekonomisk debatts databas.

1. Fri textsökning (söker hela webbplatsen och i pdf-filer):

Loading

2. Nedan är Ekonomisk debatts databas som kan sortera efter titlar på artiklar och författare. Artiklar presenteras i tidsordning.

Sortera på ämneskategori eller fler (flerval görs med Ctrl+musmarkering)

Sidor

Ekonomisk Debatt

Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning, Swedbank och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Skicka dina synpunkter och kommentarer till Elisabeth Gustafsson