Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Årgång 21

Ekonomisk Debatt 1993

Nr.1 1993 årgång 21

 

Ledare

Rättvisa i krisbekämpningen? Torstensson, Johan
Ekonomisk debatt 1993 Kruse, Agneta & Torstensson, Johan

Prenumerera på Årgång 21