Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Årgång 33 - 2005

Ekonomisk Debatt 4/2005

Ledare

  • Nationalekonomer på tv Klas Fregert
  • Forum – en plats för diskussion och debatt Karolina Ekholm och Jonas Vlachos

I och med detta nummer av Ekonomisk Debatt introducerar vi avdelningen Forum som ersätter den tidigare Kommentarer och Repliker. Syftet med rubrikbytet är att samtidigt bredda innehållet till att även inkludera bidrag som inte är direkta kommentarer eller repliker på tidigare publiceringar. På detta sätt vill vi skapa ett utrymme för en samhällsdiskussion utifrån nationalekonomiska perspektiv med lägre ingångströskel än vad en fullängdsartikel innebär. Vi hoppas att genom detta locka fler skribenter som med hjälp av analytiskt skarpsinne och/eller gedigna kunskaper kan berika det offentliga samtalet.
 
Artiklar

Forum

Bokanmälningar

Prenumerera på Årgång 33 - 2005