Författarregister 1973 - 2016

Författarregister i alfabetisk ordning (efternamn, förnamn)

A - D | E - H | I - M | N - S | T - Ö

 

Ekonomisk Debatt

Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning, Swedbank och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Skicka dina synpunkter och kommentarer till Elisabeth Gustafsson