Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Författarregister 1973 - 2017

Författarregister i alfabetisk ordning (efternamn, förnamn)

A - D | E - H | I - M | N - S | T - Ö