Ekonomisk Debatt

Ekonomisk Debatt är ledande forum i Sverige för bred presentation av ny, svensk nationalekonomisk forskning samt för debatt av aktuella samhällsekonomiska frågor.

Såväl akademiskt som praktiskt verksamma ekonomer medverkar som skribenter.   

Ekonomisk Debatt ingår i Register over vitenskapelige publiseringskanaler (en i Sverige ofta använd norsk lista över vetenskapliga publikationer), och artiklar publicerade i Ekonomisk Debatt ger en poäng.

Läs mer om redaktionen

Läs instruktioner till skribenter