Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt

Ekonomisk Debatt är ledande forum i Sverige för bred presentation av ny, svensk nationalekonomisk forskning samt för debatt av aktuella samhällsekonomiska frågor.

Såväl akademiskt som praktiskt verksamma ekonomer medverkar som skribenter.   

Ekonomisk Debatt ingår i Register over vitenskapelige publiseringskanaler (en i Sverige ofta använd norsk lista över vetenskapliga publikationer), och artiklar publicerade i Ekonomisk Debatt ger en poäng.

Läs mer om redaktionen

Läs instruktioner till skribenter