Om Ekonomisk Debatt

Ekonomisk Debatt är ledande forum i Sverige för bred presentation av ny, svensk nationalekonomisk forskning samt för debatt av aktuella samhällsekonomiska frågor. Såväl akademiskt som praktiskt verksamma ekonomer medverkar som skribenter. Tidskriften ägs av Nationalekonomiska Föreningen och ges ut med stöd av Bankdirektör J. H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning, Swedbank samt Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Ekonomisk Debatt

Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning, Swedbank och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Skicka dina synpunkter och kommentarer till Elisabeth Gustafsson