Prenumeration

Prenumerationsärenden och försäljning av lösnummer:  Kontakta Fru Olsson AB, Box 995, 162 12 Vällingby, i första hand per e-post: prenumeration@ekonomiskdebatt.se, alternativt per tfn 08-566 276 44.
Telefontid kl. 08.00–16.30.

Prenumerationspris: 8 nummer (1 år) 600 kr. För prenumeranter bosatta utanför Sverige tillkommer 300 kr för att täcka portokostnaden. Prenumeration kan påbörjas när som helst under året.

Lösnummerpris: 75 kr.

Prenumeration kan också göras genom att avgiften sätts in på bankgiro 849-6317. Ange Nationalekonomiska Föreningen som betalningsmottagare och skriv Ekonomisk Debatt samt din fullständiga adressuppgift. Ange även att inbetalningen avser ny prenumeration.

Medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen får tidskriften som medlemsförmån. Läs mer om du vill bli medlem.

 

Sidan senast uppdaterad 2 maj 2017

Ekonomisk Debatt

Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning, Swedbank och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Skicka dina synpunkter och kommentarer till Elisabeth Gustafsson