Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Redaktionell information

I redaktionen:  Docent Göran Bostedt (Umeå universitet och SLU), professor Anna Dreber Almenberg (Handelshögskolan i Stockholm), professor Dick Durevall (Göteborgs universitet), professor Johan Eklund (Entreprenörskapsforum), fil dr Lisa Laun (IFAU), docent Magnus Lodefalk (Örebro universitet och Ratio), docent Johanna Palmberg (Södertörns högskola) och docent Emma von Essen (SOFI och Århus universitet).

Ansvarig utgivare: professor Assar Lindbeck. 

Redaktionsråd: Professor Ali M. Ahmed, docent Niclas Berggren (ordförande), professor Per-Olof Bjuggren, professor Tore Ellingsen, professor Bengt Kriström, universitetslektor Agneta Kruse, civilekonom/journalist Louise Andrén Meiton och civilekonom/journalist Johan Schück.


Redaktionens adress:

Lina Maria Ellegård, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Box 7082, 220 07 Lund. Telefon: 046-222 86 80, e-post: EkonomiskDebatt@gmail.com.

Mikael Elinder, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Box 513, 751 20 Uppsala. Telefon: 018-471 1565, e-post: EkonomiskDebatt@gmail.com.

Artikelförslag sänds som Word-fil till EkonomiskDebatt@gmail.com. För instruktion om stilregler och formatering, se: Instruktioner till skribenter

Teknisk redaktör: Kristina Holm, e-post: kristina.ekonomiskdebatt@gmail.com

Redaktionssekreterare: Christina Lönnblad, e-post: rs@ekonomiskdebatt.se.

Administrativ redaktör: Elisabeth Gustafsson, telefon: 08-665 4503, e-post: elisabeth.gustafsson@ifn.se.

Annonser: Elisabeth Gustafsson (adress ovan).