Redaktionell information

I redaktionen: Docent Pelle Ahlerup (Göteborgs universitet), professor Fredrik Andersson (Lunds universitet), docent Anne Boschini (Stockholms universitet), professor Anna Dreber Almenberg (Handelshögskolan i Stockholm), professor Johan Eklund (Entreprenörskapsforum), docent David Granlund (Umeå universitet), docent Lena Hensvik (IFAU) och docent Magnus Lodefalk (Örebro universitet).

Ansvarig utgivare: professor Assar Lindbeck. 

Redaktionsråd: Professor Ali M. Ahmed, professor Per-Olof Bjuggren, professor Tore Ellingsen, professor Bengt Kriström, universitetslektor Agneta Kruse, professor Astri Muren, professor Bo Sandelin, civilekonom/journalist Johan Schück och professor Eskil Wadensjö (ordförande).


Redaktionens adress:

Lina Aldén, Nationalekonomiska institutionen, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö. Telefon: 0470-70 87 86, e-post: EkonomiskDebatt@gmail.com.

Niclas Berggren, Institutet för Näringslivsforskning, Box 55665, 102 15 Stockholm. Telefon: 08-665 45 20, e-post: EkonomiskDebatt@gmail.com.

Artikelförslag sänds som Word-fil till EkonomiskDebatt@gmail.com. För instruktion om stilregler och formatering, se: Instruktioner till skribenter

Teknisk redaktör: Kristina Holm, e-post: k.holm@comhem.se.

Redaktionssekreterare: Christina Lönnblad, e-post: rs@ekonomiskdebatt.se.

Administrativ redaktör: Elisabeth Gustafsson, telefon: 08-665 45 03, e-post: elisabeth.gustafsson@ifn.se.

Annonser: Elisabeth Gustafsson (adress ovan).

Ekonomisk Debatt

Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning, Swedbank och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Skicka dina synpunkter och kommentarer till Elisabeth Gustafsson