Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Redaktionell information

I redaktionen: Docent Anne Boschini (Stockholms universitet), docent Göran Bostedt (Umeå universitet och SLU), professor Anna Dreber Almenberg (Handelshögskolan i Stockholm), professor Dick Durevall (Göteborgs universitet), professor Johan Eklund (Entreprenörskapsforum), docent Lena Hensvik (IFAU), docent Magnus Lodefalk (Örebro universitet) och fil dr Emma Neuman (Linnéuniversitetet).

Ansvarig utgivare: professor Assar Lindbeck. 

Redaktionsråd: Professor Ali M. Ahmed, professor Per-Olof Bjuggren, professor Tore Ellingsen, professor Bengt Kriström, universitetslektor Agneta Kruse, civilekonom/journalist Louise Andrén Meiton, professor Bo Sandelin, civilekonom/journalist Johan Schück och professor Eskil Wadensjö (ordförande).


Redaktionens adress:

Lina Maria Ellegård, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Box 7082, 220 07 Lund. Telefon: 046-222 86 80, e-post: EkonomiskDebatt@gmail.com.

Niclas Berggren, Institutet för Näringslivsforskning, Box 55665, 102 15 Stockholm. Telefon: 08-665 4520, e-post: EkonomiskDebatt@gmail.com.

Artikelförslag sänds som Word-fil till EkonomiskDebatt@gmail.com. För instruktion om stilregler och formatering, se: Instruktioner till skribenter

Teknisk redaktör: Kristina Holm, e-post: k.holm@comhem.se.

Redaktionssekreterare: Christina Lönnblad, e-post: rs@ekonomiskdebatt.se.

Administrativ redaktör: Elisabeth Gustafsson, telefon: 08-665 4503, e-post: elisabeth.gustafsson@ifn.se.

Annonser: Elisabeth Gustafsson (adress ovan).