Skip to content

Ämne: H. Offentlig ekonomi

skatter och transfereringar, finanspolitik, of- fentlig konsumtion, offentliga utgifter, statliga och kommunala budgetar