Hoppa till huvudinnehåll

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 31 januari 2023 inkomma med ansökningar rörande

  • Browaldhstipendier
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning

Läs mer