Hoppa till huvudinnehåll

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 31 januari 2021 inkomma med ansökningar rörande

• Browaldhstipendier
• Forskningsprogram
• Forskarutbyte och spridning

Läs mer