Skip to content

Assar Lindbeck-medaljen

Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. 

Priset på f n 250 000 kr delas ut till en (eller flera) ekonom(er) som i år fyller högst 45 år och som är svensk medborgare eller som stadigvarande bor i Sverige och som gjort ett betydande bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nominering av pristagare kan göras av svenska akademiska institutioner i nationalekonomi eller finansiell ekonomi och av medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen. 

Sista dag för nominering av årets pristagare är den 30 september 2023. Nomineringar skickas per mail till Nationalekonomiska Föreningens sekreterare på [email protected]. Med nomineringen ska en kort motivering på max två sidor samt CV och publikationslista bifogas. 

Stiftelsens styrelse utgörs av Nationalekonomiska Föreningens styrelse. Stiftelsens kontaktperson är föreningens ordförande Annika Sundén. 

 

PRISUTDELNINGAR

Assar Lindbeck
Assar Lindbeck

Tidigare pristagare

2021 Erik Lindqvist och Robert Östling

2019 Anna Dreber Almenberg

2017 Petter Lundborg

2015 Oskar Nordström Skans

2013 Mariassunta Giannetti 

2011 Per Strömberg

2009 David Strömberg och Jakob Svensson

2007 Tore Ellingsen