Hoppa till huvudinnehåll

Hur är det egentligen med den ekonomiska ojämlikheten? Inledning till temanummer

Kring sekelskiftet 1900 var Sverige ett fattigt land med mycket stora ekonomiska klyftor. De välbeställda hade förutom större ekonomiska möjligheter också mycket bättre förutsättningar att leva ett relativt långt och friskt liv. Hur livet skulle te sig berodde till stor del på vilken socioekonomisk position ens föräldrar hade. Under 1900-talet förändrades allt: tillväxten ökade, fattigdomen minskade och Sverige blev ett av världens mest jämlika länder. På senare år har dock oron för ökad ojämlikhet återuppstått och ojämlikhetsfrågor hamnat i fokus för ekonomer världen över. Men hur ser det egentligen ut? Går det att ge ett tydligt svar på frågor som: har den ekonomiska ojämlikheten ökat i Sverige och i världen, har betydelsen av familjebakgrund ökat eller minskat och speglas ekonomisk ojämlikhet även i ojämlikhet i hälsa?

Avdelning / Etiketter
Årgång och nummer