Förhandlingar 2001

Sammanträdet den 27 mars

Ämne: Avreglering: Erfarenheter från tre marknader

Ordförande: professor Claes-Henric Siven
Inledare: professor Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm, docent Mats Bergman, Konkurrensverket, professor Lars Hultkrantz, Högskolan Dalarna

Övriga debattdeltagare: Tomas Bruce, Sune Davidsson, Magnus Grill, Carl B Hamilton, Ask Hedberg, Ulf Jakobsson, Anna Lundgren, Bengt Svensson
 

Sammanträdet den 17 april

Ämne: “Vad skall styra penningpolitiken?”

Ordförande: professor Claes-Henric Siven
Inledare: riksbankschef Urban Bäckström, Sveriges riksbank, docent Pontus Braunerhjelm, SNS, doktor Mats Kinnwall, Svenska Handelsbanken

Övriga deltagare: Benny Carlsson, Carl B Hamilton, Kristian Holmberg, Fred Knaust, Birgitta Swedenborg, Mical Tareke, Johanna Öberg
 

Sammanträdet den 21 september

Ämne: Finansplanen och den ekonomiska politiken

Ordförande: professor Claes-Henric Siven
Inledare: planeringschef Jens Henriksson, Finansdepartementet

Kommentatorer: chefekonom Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, fil dr Nils Lundgren, Veraciter AB, professor Mats Persson, Stockholms universitet
Övriga deltagare: Peter Skogman Thoursie, Carl Johan Åberg
 

Sammanträdet den 29 november

Ämne: Fastighetsskatten

Ordförande: professor Claes-Henrik Siven
Inledare: professor Jonas Agell, Stockholms universitet

Kommentatorer: professor Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm, docent Hans Lind, Kungliga Tekniska Högskolan, professor Sven-Olof Lodin
Övriga deltagare: direktör Tomas Bruce, Birka Energi AB, docent Michael Lundholm, Stockholms universitet, utredningschef Danne Nordling, Skattebetalarnas förening och publicist Nils-Eric Sandberg