Förhandlingar 2019

Nationalekonomiska Föreningen sammanträde 17 december

The Political Economy of Russian Stagnation

Professor Sergei Guriev från Sciences Po i Paris talade under temat “The Political Economy of Russian Stagnation”. Guriev var tidigare chefsekonom för EBRD och rektor för New Economic School i Moskva. Under sin tid i Ryssland satt han i styrelsen för Sberbank och en rad andra företag samt i Ryska presidentens råd för vetenskap, teknologi och utbildning.

Torbjörn Becker, ledamot i styrelsen för Nationalekonomiska Föreningen, modererade.

Mötet kan avlyssnas i efterhand här. 

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 22 oktober

Bostadsmarknad och bostadspolitik

Professor Hans Lind diskuterade hur hyresregleringar förändrats i andra länder och varför Sverige fortfarande har kvar en så långtgående reglering.

Professor Peter Englund (Handelshögskolan i Stockholm) och professor Mats Persson (Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet) diskuterade fördelningseffekter av marknadshyror.

Föredraget kommenterades av Cecilia Enström Öst, forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, och Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid Kungliga Tekniska högskolan. 

Mötet kan avlyssnas i efterhand här: Möte bostadsmarknaden

Pdf: Allas presentationer, Kommentarer Anna Granath Hansson

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 2 oktober

Finansminister Magdalena Andersson gästar Föreningen

Finansminister Magdalena Andersson diskuterade och kommenterade budgetpropositionen. Kommentarer från: Christina Nyman, chefekonom Handelsbanken, Mikael Elinder, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet. Susanne Ackum, ordförande Nationalekonomiska Föreningen modererade. 

Mötet kan avlyssnas i efterhand här: Finansminister Magdalena Andersson på Nationaleknomiska Föreningen 2 oktober 2019

Powerpoint: Allas presentationer

Pdf: Allas presentationer

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 27 augusti 2019

Ett bättre och rättvisare skolval

Vid detta möte diskuterades utformningen av det svenska skolvalssystemet. Hur kan insikter från forskningen bidra till ett bättre fungerande system än vi har idag?

Professor Tommy Andersson (Lunds Universitet och Handelshögskolan i Stockholm ) är Sveriges ledande expert på matchningsteori. Vid detta möte presenterade han insikter från teorin och hur den kan ligga till grund för ett bättre utformat skolvalssystem med algoritmbaserade skolplaceringar.

Fil dr Dany Kessel (Södertörns Högskola och Institutet för Näringslivs Forskning) har disputerat med en avhandling om skolval. Kessel diskuterade hur de urvalsgrunder som varje skolvalssystem kräver kan och bör förändras.

Föredragen kommenterades av Erik Nilsson (S), statssekreterare på Utbildningsdepartementet, och riksdagsledamot Kristina Axén Olin (M), moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Samtalet modererades av Magnus Henrekson, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen.

Mötet finns att ta del som podcast här: Ett bättre och rättvisare skolval

Presentation att ladda ner

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 7 maj 2019

Varje vår gästar Riksbankschefen Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. Temat för mötet år 2019 var “Långsiktiga trender – viktiga pusselbitar i den penningpolitiska analysen”. Anna Öster, investeringschef Länsförsäkringar kommenterade, Susanne Ackum, ordförande Nationalekonomiska Föreningen modererade. 

Här kan du ta del av mötet i efterhand: Stefan Ingves 7 maj 2019 (mp3) 

Förhandlingarna som pdf-fil

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 26 april 2019

Nationalekonomiska Föreningens seminarium för att uppmärksamma Myrdalspriset. Myrdalspriset delas ut av Swedbank för årets bästa artikel i Ekonomisk Debatt.

År 2018 gick priset till Mounir Karadja vid Uppsala universitet och Erik Prawitz vid Institutet för Näringslivsforskning för artikeln “Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen“. Artikeln undersöker politiska effekter på hemorterna som följd av massutvandringen från Sverige till USA från 1800-talets mitt fram till första världskriget. Resultaten visar att utvandringen ledde till ökat medlemskap i fackföreningar och socialdemokratiska arbetarepartiet. Vidare ökade benägenheten att strejka och rösta på vänsterpartier i riksdagsval. Författarna finner även politiska förändringar i kommunerna, då emigrationsorter hade högre fattigvårdsutgifter och i större utsträckning bytte till representativ demokrati.

Anna Breman, chefsekonom Swedbank, delade ut priset och Mounir Karadja, (UU) och Erik Prawitz (IFN) presenterade artikeln.
Lisa Pelling, utredningschef på Arena idé kommenterade, och Susanne Ackum, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen modererade.

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 25 mars 2019

Digitaliseringen av sjukvården – hur ser utvecklingen ut och vad är fallgroparna?

Talare: Fil dr Mårten Blix (Institutet för Näringslivsforskning) och Professor Britt Östlund (KTH, Institutionen för Medicinsk teknik och hälsosystem). 

Kommentator: Ulrika Winblad, docent i socialmedicinsk forskning vid Insitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet och Hanna Mühlrad, fil dr vid Institutionen för nationalekonomi, Lunds universitet.

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde tisdagen den 5 februari 2019

En ny skattereform – samtal utifrån Ingemar Hanssons tankar

Vilken vägledning ger den ekonomiska forskningen vid utformningen av ett nytt skattesystem och vilka utmaningar finns för implementeringen av en reform? Dessa frågor diskuterades av forskarna Peter Englund, John Hassler och Spencer Bastani; praktikerna Katrin Westling Palm (GD Skatteverket) och Linda Haggren (avdelningschef Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet); samt Erik Åsbrink (S) och Anders Borg (M). 

Moderatorer: Susanne Ackum (ordförande Nationalekonomiska Föreningen) och Magnus Henrekson (vice ordförande i Föreningen).

Tisdagen 5 februari hölls detta seminarium om en ny skattereform på Handelshögskolan. Ljudinspelning från seminariet finns att lyssna på här: Nationalekonomiska Föreningen – En ny skattereform (mp3)

Videoinspelning från mötet finns via youtube i två delar: Del 1 och Del 2

En presentation (pdf) av alla talare finns att ladda ner här: Allas presentationer

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde torsdagen den 31 januari 2019

Bör riksdagen få mer makt relativt regeringen?

Professorerna Johannes Lindvall och Jan Teorell (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet) om hur Sverige kan styras framöver och om det demokratiska systemet behöver reformeras för att öka stabiliteten. Kommentator: Professor Torsten Persson (IIES vid Stockholms universitet).

Moderator: Jens Henriksson, vd Folksam, och styrelsemedlem i Nationalekonomiska Föreningen.

Här kan du lyssna på ljudinspelning från seminariet: Bör Riksdagen få mer makt? (mp3)