Förhandlingar 2022


16 mars – Myrdalspriset 2020 och 2021

Årets första möte hölls 16 mars där pristagarna av Myrdalspriset 2020 och 2021 presenterade sina uppsatser under ett frukostmöte. Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. År 2020 tilldelades priset Helena Holmlund för artikeln “Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?”. År 2021  gick priset till Ali Ahmed, Per A Andersson och Mark Granberg för artikeln ”Transpersoner diskrimineras i rekryteringsprocessen”. Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererarde mötet.

Se mötet här.


21 april – Infrastrukturplaneringen

 

Under mötet analyseras och diskuteras infrastrukturplaneringen. Hur har investeringarna som föreslås i Trafikverkets planförslag, som regeringen under våren fattar beslut om, valts ut och på vilka grunder har andra tänkbara investeringar valts bort? Vidare diskuteras hur kostnaderna för redan beslutade projekt har ökat, utan att det föranlett omprövning av investeringsbesluten. Ett vanligt argument för att prioritera investeringar som går med samhällsekonomiskt underskott är att de ger stor klimatnytta. Men ur planförslaget framgår att investeringarna har små effekter på utsläpp. Styrmedel har större effekter. På mötet deltar: Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket och adjungerad professor Linköpings Universitet, Jan-Eric Nilsson, professor Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Lars Hultkrantz, professor Örebro Universitet, Maria Bratt Börjesson, professor VTI samt styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet.

På mötet deltog Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket och adjungerad professor Linköpings Universitet, Jan-Eric Nilsson, professor Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), och Lars Hultkrantz, professor Örebro Universitet. Maria Bratt Börjesson, professor VTI samt styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen modererade mötet. 

Se mötet här.


11 maj – Den svenska bostadsmarknaden – ett Norrlandsperspektiv

Som ett led i att bredda seminarieverksamheten och stärka kopplingarna inom svensk nationalekonomi inleder Föreningen ett samarbete med Nationalekonomiska föreningen i Umeå. NEF:s medlemmar kommer därmed att inbjudas till ett policyseminarium per år anordnat av föreningen i Umeå.

Det första seminariet hade ett anförande av professor Hans Lind, KTH, och kan ses här.


31 maj – Riksbankschef Stefan Ingves

Varje vår gästar riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. Denna gång inleder riksbankschefen Stefan Ingves på temat ”Inflationsmål i snart 30 år: Ett robust ramverk för alla tider?”. Talet fokuserar på penningpolitik och den svenska inflationsmålspolitiken som i år fyller 30 år. Även aspekter av finansiell stabilitet och betalningar som har kopplingar till penningpolitiken berörs.

Laura Hartman, docent i nationalekonomi och chefsekonom LO, kommenterar. Annika Sundén, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet. 

Se mötet här.


11 oktober – Årets Ekonomipris till Bernanke, Diamond och Dybvig

Vem fick årets Ekonomipris och för vad? Den 11 oktober 2022 presenterade John Hassler, ledamot av Ekonomipriskommittén, årets pristagare: Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig. Han gav sedan en populärvetenskaplig presentation av deras bidrag till den ekonomiska vetenskapen och förklarade hur priskommittén arbetar. Föreläsningen följdes av en frågestund som modererades av Daniel Waldenström, professor och vice ordförande Nationalekonomiska Föreningen. 

Vill Du läsa mer om deras forskning? Läs prismotiveringen här.

John Hassler presenterar årets EkonomiprisJohn Hassler presenterar årets Ekonomipris


11 november 2022 – Utdelning av 2021 års Assar Lindbeck-medalj till Erik Lindqvist och Robert Östling

Assar Lindbeck-medaljen för 2021 tilldelades professorerna Erik Lindqvist och Robert Östling, verksamma vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet respektive Handelshögskolan i Stockholm. Priset har tillkommit för att hedra Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till i Sverige verksam forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Prisföreläsningen gavs i samband med Nationella konferensen i nationalekonomi som höll till på Handelshögskolan i Stockholm där Lindqvist och Östling presenterar sin forskning om hur människor beter sig efter att de har vunnit på lotteri: hur påverkas deras arbetsutbud, deras upplevda lycka och deras hälsa? Vill du se prisföreläsningen i efterhand? Följ länken!

Medaljen ges ut vartannat år av Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen vars styrelse utgörs av Nationalekonomiska Föreningens styrelse. I samband med ceremoni fick vi även lyssna på musik av jazzpianisten Jacob Karlzon i Handelshögskolans vackra lokaler.

Robert & Erik

I år ägde konferensen och ceremoni rum på Handelshögskolan i Stockholm och Anna Dreber Almenberg (som av en händelse mottog samma pris för två år sedan) arrangerade konferensen. Stort tack till Handelshögskolan i Stockholm och alla deltagare vid både ceremonin och konferensen!


15 december 2022 – Finansminister Elisabeth Svantesson besökte Nationalekonomiska Föreningen

Finansministern har besökt Nationalekonomiska Föreningen varje år i över hundra år för att presentera och kommentera budgeten. 2022 var inget undantag. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade regeringens budget och Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet kommenterade. Modererade samtalet gjorde Robert Östling, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan samt styrelseledamot för NEF. Mötet anordnades av Nationalekonomiska Föreningen tillsammans med House of Governance and Public Policy (Handelshögskolan).

Se mötet via länken! Missade Du mötet? Välkommen nästa år! 

Svantesson