Skip to content

Nationalekonomiska Föreningens tidigare möten och förhandlingar

Föreningen hade sina första förhandlingar den 12 mars 1877. Föreningen har sedan dess haft förhandlingar ett antal gånger per år – i regel fyra till sex gånger, men 1884 var det hela elva sammanträden och 1914 blott två. Från 1878 till 1972 publicerades dessa i en årlig skrift med titeln Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar. Mellan 1973 och 2012 publicerades samtliga förhandlingar i Ekonomisk Debatt. Från 2013 publiceras endast vissa förhandlingar i Ekonomisk Debatt. 

 Innehållsförteckning (t.o.m 1972)

Fr.o.m. 1973 kan förhandlingarna laddas ner en och en. 

KOMMANDE MÖTEN & FÖRHANDLINGAR

MÖTEN OCH FÖRHANDLINGAR UNDER ÅRET

TIDIGARE MÖTEN & FÖRHANDLINGAR

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1990-1999

1980-1989

1973-1979

1960-1972

1950-1959

1940-1949

1930-1939

1920-1929

1910-1919

1900-1909

1890-1899

1877-1889

Jubileumsvolymer

100 år

50 år

Digitaliseringen av förhandlingarna har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Nationalekonomiska Föreningen och Institutet för Näringslivsforskning.