Hoppa till huvudinnehåll

Det finanspolitiska ramverket

Välkommen till möte

Det finanspolitiska ramverket uppkom som ett resultat av nittiotalskrisen och innehåller de grundläggande principer som finanspolitiken ska följa för att vara långsiktigt hållbar. Den senaste tiden har ett antal frågor om det finanspolitiska ramverket blivit aktuella i debatten där framförallt överskottsmålet, drifts- och investeringsbudgeten och en samlad budgetprocess diskuterats.

Mötet är öppet för allmänheten. Anmälan till mötet sker via denna länk. 

Tid: 30/1 kl.17.00-18.30
Plats: Swedish House of Finance, Drottninggatan 98 

Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande i Finanspolitiska rådet, inleder mötet med att berätta om ramverkets tillkomst, beståndsdelar och vikt.

Fredrik Olovsson (Socialdemokraterna) och Elisabeth Svantesson (Moderaterna) reflekterar över ramverkets för- och nackdelar i dagens politiska kontext.

Susanne Ackum, ordförande i Föreningen, modererar.