Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering av sjukvården

Digitalisering av sjukvården

Tid: måndag 25 mars, kl.19.00 - 20.30

Plats: Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5

För att kunna möta de höga förväntningarna som ställs på sjukvården, idag och i framtiden, måste digitaliseringsmöjligheter tillvaratas på bästa sätt. Vilka effekter på kvalitet och kostnader från digitalisering finns i forskningslitteraturen? Kan nätläkare avlasta primärvården?

Nationalekonomiska Föreningen bjöd in fil dr Mårten Blix (Institutet för Näringslivsforskning) att tala om dessa frågor. Han har bl a författat rapporten ”Operation digitalisering - en ESO rapport om hälso- och sjukvården”. Den fullständiga rapporten finns att ladda ner här

Ulrika Winblad, docent i socialmedicinsk forskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet kommenterade presentationen.

Under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg varit omfattande. Digitaliseringen bärs fram av lika höga förväntningar nu som tidigare om en innovativ utveckling. Professor Britt Östlund (KTH, Institutionen för Medicinsk teknik och hälsosystem) har följt utvecklingen under trettio år. Hon menar att vi idag riskerar att falla i samma kända fallgropar som tidigare och föreslår hur vi kan undvika detta.

Hanna Mühlrad, fil dr vid Institutionen för nationalekonomi, Lunds universitet kommenterade.

Lyssna på inspelningen av mötet i efterhand här (mp3)