Hoppa till huvudinnehåll

En ny skattereform samtal utifrån Ingemar Hanssons tankar

En ny skattereform samtal utifrån Ingemar Hanssons tankar

Tisdagen 5 februari hölls detta seminarium om en ny skattereform på Handelshögskolan. Ljudinspelning från seminariet finns att lyssna på här: Nationalekonomiska Föreningen - En ny skattereform (mp3)

Videoinspelning från mötet finns via youtube i två delar: Del 1 och Del 2

En presentation (pdf) av alla talare finns att ladda ner här: Allas presentationer

Det svenska skattesystemet har inte setts över i grunden sedan början av 1990-talet. Många avsteg har gjorts från principerna för 1990-talets stora skattereform om enkelhet, enhetlighet och symmetri. Skattebaserna är också mer rörliga nu än då på grund av ökad globalisering. Många efterfrågar därför en ny större översikt av dagens skattesystem.

Om en grundläggande reform på skatteområdet är nödvändig - hur skulle den se ut och hur skulle den praktiskt kunna genomföras?

En särskilt framstående person i arbetet med det svenska skattesystemet sedan 1980-talet är Ingemar Hansson. Ingemar Hansson var bl a professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, statssekreterare vid Finansdepartementet för skattefrågor och generaldirektör för Konjunkturinstitutet och Skatteverket samt vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen. Under år 2017 började Ingemar Hansson skissa på en ny skattereform. Tyvärr hann han inte färdigställa sitt förslag innan han hastigt gick bort i augusti 2018, men han hade hunnit en bit på vägen.

Vid det här seminariet diskuterades förslag till en skattereform utifrån det arbete Ingemar Hansson hade påbörjat. Vilka är de största reformbehoven i skattesystemet idag? Vilka är de politiska och praktiska knäckfrågorna för att genomdriva stora förändringar?

På scen

17.15-18.00
Forskare: 
Peter Englund
, professor emeritus vid Handelshögskolan och Uppsala Universitet
John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi
Spencer Bastani, docent Linnéuniversitetet

18.00-18:30
Praktiker:  
Linda Haggren
, avdelningschef Skatte- och tullavdelningen vid Finansdepartementet
Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket

18:30-18:50
Paus

18.50-20.00
Politiker: 
Erik Åsbrink
, tidigare finansminister (S)
Anders Borg, tidigare finansminister (M)

Susanne Ackum (ordförande Nationalekonomiska Föreningen) och Magnus Henrekson (vice ordförande i Föreningen) modererade.

 

Bildgalleri från seminariet

Seminarium 1

Seminarium 2

Seminarium 3

Seminarium  4

Seminarium 5

Seminarium 6

Seminarium 7

Seminarium 8

Seminarium 9

Seminarium 10