Hoppa till huvudinnehåll

Infrastrukturplaneringen

Välkommen till möte om Infrastrukturplaneringen!

 

Tid: Torsdag 21 April, kl. 17.30 – 19.00

Plats:  Sal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm (Ingång Bertil Ohlins Gata 5) samt Zoom (länk skickas till alla medlemmar några dagar innan mötet).

 

Ingen anmälan krävs. 

 

Under mötet kommer infrastrukturplaneringen att analyseras och diskuteras. Vi diskuterar hur investeringarna som föreslås i Trafikverkets planförslag, som regeringen under våren fattar beslut om, har valts ut och på vilka grunder andra tänkbara investeringar har valts bort. Vidare diskuteras hur kostnaderna för redan beslutade projekt har ökat, utan att det föranlett omprövning av investeringsbesluten. Ett vanligt argument för att prioritera investeringar som går med samhällsekonomiskt underskott är att de ger stor klimatnytta. Men ur planförslaget framgår att investeringarna har små effekter på utsläpp. Styrmedel har större effekter.

 

På mötet deltar:

Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket och adjungerad professor Linköpings Universitet,

Jan-Eric Nilsson, professor Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 

Lars Hultkrantz, professor Örebro Universitet,

Maria Bratt Börjesson, professor VTI samt styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet.