Hoppa till huvudinnehåll

Kalender

The Prize in Economic Sciences 2020

Kungliga Vetenskapsakademien bjuder in till föreläsning om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020. Föreläsningen sker 13 oktober mellan 12.00 - 13.00, dagen efter offentliggörandet av priset. Föreläsningen är öppen för alla men kräver anmälan. Max 50 personer får vara på plats i Aula Magna på Stockholms Universitet, resten deltar via zoom.

Anmälan sker via Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida

Riksbankschef Stefan Ingves gästar Nationalekonomiska Föreningen 10 juni

Stefan Ingves

Riksbankschef Stefan Ingves gästar Nationalekonomiska Föreningen

Tid: Onsdag 10 juni, kl. 12:00 – 13.00
Plats: Zoom, anmälan krävs
Anmälan: Anmäl dig här. De anmälda får en zoom-länk skickad dagen innan webbinarium. OBS! Begränsat antal platser. 

Varje vår gästar Riksbankschefen Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. 

Temat för mötet år 2020 är "Den penningpolitiska verktygslådan".

Stefan Ingves kommer i sitt tal prata om vilka utmaningar penningpolitiken har att hantera, och vad som drivit fram användandet av nya verktyg, såsom att använda balansräkningen för att uppnå inflationsmålet när ränteläget är mycket lågt. Detta är särskilt aktuellt nu mot bakgrund av coronapandemin, som innebär att många av Riksbankens åtgärder får konsekvenser för balansräkningen. Han kommer att ge en historisk tillbakablick – med fokus på de senaste 30 åren – för att beskriva hur penningpolitiken utvecklats över tid och gå igenom den internationella diskussionen om den samtida penningpolitiska verktygslådan. Avslutningsvis belyser han hur den aktuella riksbanksutredningens lagförslag kan komma att påverka Riksbankens möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Pär Österholm, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet kommenterar. 

Magnus Henrekson, vice ordförande Nationalekonomiska Föreningen samt vd på IFN, modererar. 

Om du har frågor om föreningens verksamhet är du varmt välkommen att kontakta vår sekreterare Eleanor Johansson.

Det finanspolitiska ramverket

Välkommen till möte

Det finanspolitiska ramverket uppkom som ett resultat av nittiotalskrisen och innehåller de grundläggande principer som finanspolitiken ska följa för att vara långsiktigt hållbar. Den senaste tiden har ett antal frågor om det finanspolitiska ramverket blivit aktuella i debatten där framförallt överskottsmålet, drifts- och investeringsbudgeten och en samlad budgetprocess diskuterats.

Mötet är öppet för allmänheten. Anmälan till mötet sker via denna länk. 

Tid: 30/1 kl.17.00-18.30
Plats: Swedish House of Finance, Drottninggatan 98 

Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande i Finanspolitiska rådet, inleder mötet med att berätta om ramverkets tillkomst, beståndsdelar och vikt.

Fredrik Olovsson (Socialdemokraterna) och Elisabeth Svantesson (Moderaterna) reflekterar över ramverkets för- och nackdelar i dagens politiska kontext.

Susanne Ackum, ordförande i Föreningen, modererar. 

 

Rysk ekonomi

Temat för Föreningens nästa möte är "The Political Economy of Russian Stagnation" och ordnas i samarbete med SITE på Handelshögskolan i Stockholm.

Mötet är öppet för allmänheten. 

Tid: 17/12 kl.15.00-16.30
Plats: Sal KAW, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5. 

Sergei Guriev är professor vid Sciences Po i Paris. Guriev var tidigare chefsekonom för EBRD och rektor för New Economic School i Moskva som har nära samarbete med SITE på Handelshögskolan i Stockholm. Under sin tid i Ryssland satt han i styrelsen för Sberbank och en rad andra företag samt i Ryska presidentens råd för vetenskap, teknologi och utbildning. Guriev's vetenskapliga artiklar har publicerats i ledande akademiska tidskrifter och hans policy analyser i såväl rysk som internationell press. 

Mötet modereras av Torbjörn Becker, ledamot i styrelsen för Nationalekonomiska Föreningen. 

Om du har frågor om mötet eller föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta föreningens sekreterare. 

 

Russian Economy

The theme for our next meeting is "The Political Economy of Russian Stagnation" and is arranged in collaboration with SITE at Stockholm School of Economics.

The meeting is open to the public. 

Tid: 17/12 kl.15.00-16.30
Plats: Room KAW, Stocholm School of Economics, Bertil Ohlins street 5. 

Sergei Guriev is Professor at Sciences Po in Paris. Guriev was previously chief economist for the EBRD and head of the New Economic School in Moscow, working closely with SITE at the Stockholm School of Economics. During his time in Russia he served on the board of directors of Sberbank and a number of other companies as well as in the Russian president's council for science, technology and education. Guriev's scientific articles have been published in leading academic journals and his policy analyzes in both Russian and international press.

The meeting is moderated by Torbjörn Becker, member of the board of Nationalekonomiska Föreningen.

If you have questions about the meeting or the association's activities, you are welcome to contact the association's secretary.

Bostadsmarknad och bostadspolitik

Välkommen till möten med Nationalekonomiska Föreningen

Vid Föreningens möte 22 oktober diskuteras bostadsmarknaden och bostadspolitik. En fråga är hur marknadshyror skulle kunna fungera och vilka effekter de skulle få.

Mötet är öppet för allmänheten. Observera att mötet hålls i Swedish House of Finance lokaler på Drottninggatan 98.

Tid: 22/10 kl.17.30-19.00

Plats: Swedish House of Finance, Drottninggatan 98. Första dörren till vänster på gården. Plan 4. 

Professor Hans Lind (Kungliga Tekniska Högskolan) har forskat om bostadsmarknaden under många år, om hyresregleringens effekter på bostadsbyggande och segregation, de kommunala bostadsföretagens roll och regelverk som styr planering och byggande. Lind kommer att diskutera hur hyresregleringar förändrats i andra länder och varför Sverige fortfarande har kvar en så långtgående reglering.

Professor Peter Englunds (Handelshögskolan i Stockholm) forskning har rört skatter, bostäder och finansiella kriser.

Professor Mats Persson (Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet) forskar om offentlig ekonomi.

Englund och Persson kommer att diskutera fördelningseffekter av marknadshyror.

Föredragen kommenteras av Cecilia Enström Öst, forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, och Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid Kungliga Tekniska högskolan.

Samtalet modereras av Astri Muren, ledamot i styrelsen för Nationalekonomiska Föreningen.

Finansminister Magdalena Andersson gästar Föreningen

Välkommen till möte

Mötet är öppet för allmänheten.

Tid: 2 oktober, kl.12.00-13.30

Plats: Aulan, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5.

Finansminister Magdalena Andersson diskuterade och kommenterade budgetpropositionen. Kommentarer från: Christina Nyman, chefekonom Handelsbanken, Mikael Elinder, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet. Susanne Ackum, ordförande Nationalekonomiska Föreningen modererade. 

Mötet kan avlyssnas i efterhand här: Finansminister Magdalena Andersson på Nationaleknomiska Föreningen 2 oktober 2019

Powerpoint: Allas presentationer

Pdf: Allas presentationer

 

Ett bättre och rättvisare skolval

Välkommen till möte

Vid detta möte diskuterades utformningen av det svenska skolvalssystemet. Hur kan insikter från forskningen bidra till ett bättre fungerande system än vi har idag?

Tid: 27 augusti, kl.17.30-19.00
Plats: Sal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5.

Professor Tommy Andersson (Lunds Universitet och Handelshögskolan i Stockholm ) är Sveriges ledande expert på matchningsteori. Vid detta möte presenterade han insikter från teorin och hur den kan ligga till grund för ett bättre utformat skolvalssystem med algoritmbaserade skolplaceringar.

Fil dr Dany Kessel (Södertörns Högskola och Institutet för Näringslivs Forskning) har disputerat med en avhandling om skolval. Kessel diskuterade hur de urvalsgrunder som varje skolvalssystem kräver kan och bör förändras.

Föredragen kommenterades av Erik Nilsson (S), statssekreterare på Utbildningsdepartementet, och riksdagsledamot Kristina Axén Olin (M), moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Samtalet modererades av Magnus Henrekson, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen.

Mötet finns att ta del som podcast här: Ett bättre och rättvisare skolval

Presentation att ladda ner

 

Seminarium om Myrdalspriset - för årets bästa artikel i Ekonomisk Debatt

Seminarium om Myrdalspriset

Tid: 26 april, kl.8:30-9:30 
Plats: sal Ragnar, Handelshögskolan, Bertil Ohlins gata 5

Nationalekonomiska Föreningens seminarium för att uppmärksamma Myrdalspriset. Myrdalspriset delas ut av Swedbank för årets bästa artikel i Ekonomisk Debatt.

År 2018 gick priset till Mounir Karadja vid Uppsala universitet och Erik Prawitz vid Institutet för Näringslivsforskning för artikeln "Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen". Artikeln undersöker politiska effekter på hemorterna som följd av massutvandringen från Sverige till USA från 1800-talets mitt fram till första världskriget. Resultaten visar att utvandringen ledde till ökat medlemskap i fackföreningar och socialdemokratiska arbetarepartiet. Vidare ökade benägenheten att strejka och rösta på vänsterpartier i riksdagsval. Författarna finner även politiska förändringar i kommunerna, då emigrationsorter hade högre fattigvårdsutgifter och i större utsträckning bytte till representativ demokrati.

Anna Breman, chefsekonom Swedbank, delade ut priset och Mounir Karadja, (UU) och Erik Prawitz (IFN) presenterade artikeln.
Lisa Pelling, utredningschef på Arena idé kommenterade, och Susanne Ackum, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen modererade.

Här finns seminariet att lyssna på i efterhand: Myrdalspriset 26 april 2019 (mp3)

Digitalisering av sjukvården

Digitalisering av sjukvården

Tid: måndag 25 mars, kl.19.00 - 20.30

Plats: Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5

För att kunna möta de höga förväntningarna som ställs på sjukvården, idag och i framtiden, måste digitaliseringsmöjligheter tillvaratas på bästa sätt. Vilka effekter på kvalitet och kostnader från digitalisering finns i forskningslitteraturen? Kan nätläkare avlasta primärvården?

Nationalekonomiska Föreningen bjöd in fil dr Mårten Blix (Institutet för Näringslivsforskning) att tala om dessa frågor. Han har bl a författat rapporten ”Operation digitalisering - en ESO rapport om hälso- och sjukvården”. Den fullständiga rapporten finns att ladda ner här

Ulrika Winblad, docent i socialmedicinsk forskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet kommenterade presentationen.

Under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg varit omfattande. Digitaliseringen bärs fram av lika höga förväntningar nu som tidigare om en innovativ utveckling. Professor Britt Östlund (KTH, Institutionen för Medicinsk teknik och hälsosystem) har följt utvecklingen under trettio år. Hon menar att vi idag riskerar att falla i samma kända fallgropar som tidigare och föreslår hur vi kan undvika detta.

Hanna Mühlrad, fil dr vid Institutionen för nationalekonomi, Lunds universitet kommenterade.

Lyssna på inspelningen av mötet i efterhand här (mp3)